با اجرای برنامه تحول نظام سلامت در استان گام های بلندی در عرصه های بهداشت و درمان لرستان برداشته شده است/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

به گزارش “گفتار ما“، کورش ساکی در نشست مشترکی که با مدیران گروه های تخصصی، روسای شبکه ها و مراکز بهداشت محیط داشت؛ با بیان اینکه هنر مدیریت این است که افراد در شرایط سخت دست به ابتکار بزنند که عملکردشان نمود پیدا کند و شاخص های حوزه ی کاری شان ارتقا یابد، بیان داشت: […]

ساکیبه گزارش “گفتار ما“، کورش ساکی در نشست مشترکی که با مدیران گروه های تخصصی، روسای شبکه ها و مراکز بهداشت محیط داشت؛ با بیان اینکه هنر مدیریت این است که افراد در شرایط سخت دست به ابتکار بزنند که عملکردشان نمود پیدا کند و شاخص های حوزه ی کاری شان ارتقا یابد، بیان داشت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت در استان گام های بلندی در عرصه های بهداشت و درمان لرستان برداشته شده است و در بحث هتلینگ بیمارستانی نیز اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است

 وی افزود: با الکترونیک کردن پرونده های بیمارستانی، این کار نیازمند آموزش های لازم به پرسنل و توانمندسازی آنان بخصوص بهورزان در روستاهاست که از پرت منابع مالی جلوگیری می کند و این هنر مدیریتی شماست که در شرایط سخت که کمبود منابع مالی وجود دارد دست به ابتکاراتی خلاقانه بزنید تا شاخص های حوزه کاریتان ارتقا یابد.

ساکی در ادامه سخنانش با اشاره به طلب های بیمه ای تصریح کرد: ما وضعیت ویژه ای داریم و اگر قرار است طبق آئین نامه ها و مقررات کار کنیم، برخی از کارها بر زمین می ماند. لذا باید کارها را اولویت بندی کنیم و متناسب با نیازهای هر حوزه ٬ اعتبارات تقسیم و تخصیص یابد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت : در حوزه سلامت ما با جان افراد سر و کار داریم و تحت هیچ شرایطی نمی توانیم ارائه خدمت به افراد را نادیده بگیریم.