با پیگیری نمایندگان، مبلغ چهار میلیارد تومان برای ساخت تقاطع غیرهم‌سطح ورودی دانشگاه لرستان اختصاص یافت/ رئیس دانشگاه لرستان
با پیگیری نمایندگان، مبلغ چهار میلیارد تومان برای ساخت تقاطع غیرهم‌سطح ورودی دانشگاه لرستان اختصاص یافت/ رئیس دانشگاه لرستان

به گزارش گفتار ما، خسرو عزیزی افزود: مبلغ چهار میلیارد تومان از محل اعتبار تملک دارایی برای طرح‌های دارای ردیف ملی که در اختیار دو نماینده‌ محترم خرم‌آباد و چگنی است، به ساخت تقاطع غیرهم‌سطح ورودی دانشگاه لرستان و دانشگاه‌های منطقه‌ کمالوند اختصاص یافته است. رئیس دانشگاه لرستان ضمن قدردانی از پیگیری و تعامل نمایندگان […]

عزیزیبه گزارش گفتار ما، خسرو عزیزی افزود: مبلغ چهار میلیارد تومان از محل اعتبار تملک دارایی برای طرح‌های دارای ردیف ملی که در اختیار دو نماینده‌ محترم خرم‌آباد و چگنی است، به ساخت تقاطع غیرهم‌سطح ورودی دانشگاه لرستان و دانشگاه‌های منطقه‌ کمالوند اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه لرستان ضمن قدردانی از پیگیری و تعامل نمایندگان خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: ساخت تقاطع غیرهم‌سطح برگشتی در محل ورودی دانشگاه لرستان در منطقه کمالوند خرم‌آباد از مطالبات و خواسته‌های اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه لرستان و نیز از خواسته‌های اهالی محترم ساکن منطقه‌ی کهریز خرم‌آباد بوده است.

وی اظهار داشت: با پیگیری تیم مدیریتی دانشگاه لرستان و پیگیری هر دو نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، اعتبار چهار میلیارد تومان برای ساخت تقاطع غیرهم‌سطح ورودی دانشگاه، در اختیار دانشگاه لرستان قرار گرفت».

عزیزی، کاهش حداقل شش کیلومتری فاصله‌ی تردد به دانشگاه لرستان و دانشگاه‌های پیام‌نور و علوم پزشکی واقع در منطقه کمالوند خرم‌آباد را مهم‌ترین دستاورد ساخت تقاطع غیرهم‌سطح در محل ورودی دانشگاه لرستان دانست.