بخشدار بخش پاپی شهرستان خرم آباد منصوب شد
بخشدار بخش پاپی شهرستان خرم آباد منصوب شد
طی حکمی از سوی استاندار لرستان؛ بخشدار بخش پاپی شهرستان خرم آباد منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، با حکم فرهاد زیویار استاندار لرستان، علی کرمی به عنوان سرپرست بخشداری پاپی شهرستان خرم آباد منصوب شد.
وی ۲۰ سال سابقه خدمت وزارت کشور را در کارنامه شغلی دارد و پیش از این در حوزه های اجتماعی- سیاسی و حوزه استاندار مشغول به خدمت بوده است.