بخشودگی جرایم و سود تسهیلات بیش از ۱۴ هزار کشاورز لرستانی
بخشودگی جرایم و سود تسهیلات بیش از ۱۴ هزار کشاورز لرستانی
مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان گفت: سود و جرایم تسهیلات ۱۴ هزار و ۳۱۹ کشاورز استان از ابتدای امسال تاکنون بخشیده شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، علی جهانی میر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون یکهزار و ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار از بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور جهت بخشودگی جرایم بدهی کشاورزان لرستان جذب شد.
وی افزود: با جذب این مبلغ تعداد ۱۴ هزار و ۳۱۹ فقره از تسهیلات کشاورزان استان به ارزش چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
جهانی عنوان کرد: بانک کشاورزی لرستان طی سال های گذشته نیز در قالب دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ ، با بخشودگی ۲هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال از سود و جرائم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده بیش از ۳۵ هزار فقره بدهی کشاورزان را تعیین تکلیف کرد.
وی گفت: این بانک علاوه بر دستورالعمل بند خ ماده ۳۳، در اجرای مفاد خط مشی پیگیری وصول مطالبات و مصوبات هیات مدیره بانک نیز مساعدت های شایان توجهی برای بخشودگی جرائم دیرکرد و امهال بدهی کشاورزان انجام داده است.