برای توسعه لرستان کار جدی صورت نگرفته است
برای توسعه لرستان کار جدی صورت نگرفته است
نماینده لرستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: برای توسعه لرستان کار جدی صورت نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، احمد رضا مبلغی در گفتگو با خبرنگاران بیان اینکه باید اعتراف کرد که در راستای توسعه استان کار جدی صورت نگرفته، گفت: بخشی از عوامل این توسعه نیافتگی، البته به خود مردم هم بر می‌گردد چرا که بعضی استان‌ها خوب توسعه پیدا کرده‌اند.
وی افزود: فقدان انسجام بین مسئولان، نبود مسئولی از خود استان، عدم پیگیری‌ها برای جذب بودجه، انتقال مشکلات به خود استان باز می‌گردد.
مبلغی با تاکید بر اینکه کنش گری اجتماعی و هر فعالیت اجتماعی معلول دو عنصر مطالبه گری و پاسخگویی است، افزود: نوع مطالبات ما در استان، مطالبه جسته و گریخته بوده است، مطالبه جدی و اساسی نبوده است.