برداشت غیر مجاز ۱۵۰ موتور تلمبه در منطقه زیودار شهرستان پلدختر
برداشت غیر مجاز ۱۵۰ موتور تلمبه در منطقه زیودار شهرستان پلدختر
رئیس امور آب در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان پلدختر گفت: در رودخانه چولهول حدود ۷۰ و در مادیان رود بیش ۱۰۰ موتور تلمبه غیرمجاز داریم که در حال برداشت از این رودخانه هستند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمد گودرزی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پلدختر گفت: در منطقه زیودار شهرستان با مشکلات تنش آبی مواجه هستیم که مصوب شد برای رفع نگرانی‌ روستاهای پایین دست، پمپاژی موقتا نصب شود، در این منطقه ۱۵۰ موتور تلمبه غیرمجاز در حال برداشت آب بوده که تا حدودی این کار مدیریت و تجمیع شده است.
وی گفت: میزان دبی رودخانه کشکان در مقایسه با سال گذشته ۵۲٪ و نسبت به میانگین بلند مدت ۸۸٪ کاهش یافته است و دبی رودخانه چولهول در حال حاضر ۲۵۰ لیتر در ثانیه خروجی داشته که در مقایسه با سال گذشته ۸۳٪ و نسبت به بلند مدت ۹۶٪ کاهش داشته است.
گودرزی تصریح کرد: میزان آبدهی مادیان رود ۱۵۰ لیتر و میانگین بلند مدت آن حدود ۱.۶۵۰ لیتر بوده و نسبت به سال گذشته ۳۳٪ و نسبت به میانگین بلند مدت ۹۴٪ کاهش داشته ایم.
وی گفت: میزان بارندگی سالجاری شهرستان ۲۲۰ میلی‌متر، سال گذشته ۳۰۴ میلی‌متر و میانگین بلند مدت ۴۱۲ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۲۸٪ و نسبت به میانگین بلند مدت ۴۷٪ کاهش داشته است.
گودری گفت: در رودخانه چولهول حدود ۷۰ و در مادیان رود بیش ۱۰۰ موتور تلمبه غیرمجاز داریم که در حال برداشت از این رودخانه هستند.