کشف برنج های دولتی غیرمجاز در پارکینگ نورآباد
کشف برنج های دولتی غیرمجاز در پارکینگ نورآباد
فرماندار شهرستان دلفان عنوان کرد: پس از بررسی های انجام شده به همراه گشت مشترک تنظیم بازار ۳۷۰ کسیه برنج دولتی غیرمجاز در یک پارکینگ که بصورت غیر قانونی احتکار شده بود، کشف شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اصغر قهرمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از بررسی های انجام شده به همراه گشت مشترک تنظیم بازار ۳۷۰ کسیه برنج دولتی غیرمجاز در یک پارکینگ که بصورت غیر قانونی احتکار شده بود، کشف شد.
وی در این خصوص عنوان کرد: برنج های کشف شده غیر قانونی بوده و باید هرچه سریعتر با نظارت نیروهای تنظیم بازار در مکان مشخص به نرخ مصوب در بین مردم توزیع گردد.