برگزیدگان نهمین دوره جایزه کتاب سال لرستان معرفی شدند.Ò^