بساط مرگ در پیچ گاوگش در محور نورآباد- خرم آباد پهن شده است
بساط مرگ در پیچ گاوگش در محور نورآباد- خرم آباد پهن شده است
بساط مرگ در پیچ گاوگش در محور نورآباد- خرم آباد پهن شده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محور ارتباطی خرم آباد به کرمانشاه همواره مسیری مهم در کریدور بازرگان غرب به بندر امام است که ارتباط استان‌های غرب و شمال غرب را با جنوب کشور فراهم می‌کند.
در بخشی از این محور و در ۱۳ کیلومتری شهر نورآباد وجود یک پیچ مرگبار بنام گاوکش باعث شده حدود ۱۰۰ انسان بی گناه در اثر حوادث رانندگی کشته و یا مجروح شوند.
نهم فروردین ماه امسال وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محدوده پیچ گاوکش ۸ انسان بی گناه را به کام مرگ برد.
این پیچ حادثه خیز و مرگبار گاوکش که در ۱۳کیلومتری شهر نورآباد و در محور ارتباطی کرمانشاه خرم آباد واقع شده است
نورآباد به خرم آباد در محدوه پیچ گاوکش در حالی که از شروع عملیات چهارخطه کردن محور نورآباد به خرم آباد بیش از ۲ دهه می‌گذرد، اما این محور هنوز تکمیل نشده است.