بعلت تعداد کم پرسنل، مدیران ما در شهرستان ها کارهای کارشناسی را نیز خودشان انجام می دهند/ دکتر رضا میرزایی
بعلت تعداد کم پرسنل، مدیران ما در شهرستان ها کارهای کارشناسی را نیز خودشان انجام می دهند/ دکتر رضا میرزایی

به گزارش خبرنگار گفتار ما، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در بازدید از اداره منابع آب شهرستان دورود و در دیدار با پرسنل آن اظهار داشت: همه مردم به نحوی مصرف کننده آب هستند و ما بر اساس شرح وظایف بعنوان تامین کننده آب بیشترین ارتباطات را با مردم و بخش های مختلف […]

میرزایی آببه گزارش خبرنگار گفتار ما، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در بازدید از اداره منابع آب شهرستان دورود و در دیدار با پرسنل آن اظهار داشت: همه مردم به نحوی مصرف کننده آب هستند و ما بر اساس شرح وظایف بعنوان تامین کننده آب بیشترین ارتباطات را با مردم و بخش های مختلف جامعه داریم که انتظار می رود همکاران ما در برخورد با ارباب رجوع طوری با مردم رفتار کنند که تصویر خوبی از اداره منابع آب و پرسنل آن در ذهن ارباب رجوع ثبت شود.

دکتر رضا میرزایی افزود: خدمت رسانی به مردم عبادت بوده و چه عبادتی لذت بخش تر از این که در گرمای تابستان آب مورد نیاز مصارف مردم را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما تامین آب برای مصارف مختلف شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات است و تامین آن یک کار دفتری نیست و نیاز به کارهای میدانی و بازدیدهای صحرایی دارد، تصریح کرد: جلسه مکرر، مداوم و روزانه فرمانداری ها در شهرستان ها، مدیران ما را در خدمت رسانی به مردم دچار مشکل کرده است و زمانی برای بازدیدهای میدانی باقی نمی گذارد.

میرزایی ادامه داد: تعداد کل پرسنل آب منطقه‌ای لرستان در حوزه ستادی و ادارات امور آب شهرستان های تابعه حدود ۲۰۰ نفر بوده که بعلت تعداد کم پرسنل، همه مدیران ما در شهرستان ها کارهای کارشناسی را نیز خودشان انجام می دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اضافه کرد: پیشنهاد می شود با توجه به شرح وظایف گسترده آب منطقه‌ای  و ادارات تابعه در تامین آب، وظایف حاکمیتی آب، امور مربوط به  مهندسی رودخانه و تعیین حرایم و بستر، مدیریت پروژه های بزرگ آب، امور کارشناسی و مراجعات مدیران شهرستانی ما برای خدمت رسانی بهتر و پاسخ گویی به موقع به ارباب رجوع هدر نرود

دکتر میرزایی بیان داشت: بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز لرستان مربوط به شهرستان دورود است که قصد داریم با استفاده از اعتبارات طرح احیا و تعادل بخشی و ظرفیت های گروه های گشت و بازرسی تا پایان سال جاری نسبت به پرومسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز شهرستان درود اقدام کنیم.

میرزایی در خصوص تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها در شهرستان دورود اظهار داشت : با توجه به عبور ۲ رودخانه تیره و ماربره در داخل شهر دورود متاسفانه در طی سال های گذشته بخشی از بستر متروکه و حریم این ۲ رودخانه در داخل شهر توسط برخی افراد حقیقی و ادارات به طور غیر قانونی تصرف شده و حتی ساخت و سازهایی هم در داخل آن ها انجام شده است که آزادسازی آنها جر اولویت های شرکت آب منطقه ای لرستان است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای لرستان از متجاوزین بستر و حریم رودخانه های تیره و ماربره در داخل شهر دورود خواست قبل از اقامه دعوی و برخورد قانونی با آنها هر چه زودتر بطور داوطلبانه نسبت به آزادسازی ملک دولت اقدام نمایند.