مدیر عامل آب و فاضلاب استان لرستان گفت:

بهره‌برداری از پروژه‌های فاضلاب در لرستان، هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش گفتارما ۲۴ ، حمیدرضا کرم‌وند با بیان مطلب گفت : در حال حاضر ۵۰ پروژه فعال مربوط به فاضلاب وجود دارد که این پروژه‌ها شامل تصفیه خانه، خطوط و ایستگاه پمپاژ در شهرهای مختلف استان لرستان است که بهره برداری از پروژه های فاضلاب در استان هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی […]

به گزارش گفتارما ۲۴ ، حمیدرضا کرم‌وند با بیان مطلب گفت : در حال حاضر ۵۰ پروژه فعال مربوط به فاضلاب وجود دارد که این پروژه‌ها شامل تصفیه خانه، خطوط و ایستگاه پمپاژ در شهرهای مختلف استان لرستان است که بهره برداری از پروژه های فاضلاب در استان هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: در حال حاضر برای اجرای بخشی از این پروژه ها ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده که با تامین مابقی اعتبار، این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری برسد.