در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد صورت گرفت:

بهره برداری از دو اتاق جراحی در بخش اتاق عمل های جنرال

امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو اتاق عمل جراحی در بخش اتاق عمل های جنرال مرکز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱  دو اتاق عمل جراحی در بخش اتاق عمل های جنرال مرکز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
با اصلاح فضای فیزیکی مجاور اتاق عمل جنرال ۴ اتاق جراحی و ریکاوری قبل از عمل و اتاق رست پزشکان ساخته شد که در حال حاضر ریکاوری قبل از عمل و در اتاق جراحی تجهیز و در مدار استفاده قرار گرفت.
جهت راه‌اندازی هر کدام از اتاق های فوق بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
لازم به ذکر است با شروع به کار اتاق های فوق ظرفیت جراحی های این مرکز افزایش یافته و میزان اعزام بیماران به مراکز دیگر کاهش خواهد یافت.