به جمع آوری باقیمانده سنگ‌ها و خاک‌ها در پیچ گیلوران رسیدگی شود
به جمع آوری باقیمانده سنگ‌ها و خاک‌ها در پیچ گیلوران رسیدگی شود
چندین روز از عملیات راه‌ سازی، انفجار و آتش باری در محور خرم‌آباد _ چگنی (محدوده قبرستان خضر خرم‌آباد به فرودگاه «پیچ گیلوران») گذشته است، اما همچنان باقی‌مانده سنگ‌ها و خاک‌ها در محل انفجار باقی است و موجب سلب آسایش ساکنان و عابران سواره و پیاده است.

با سلام و احترام

چندین روز از عملیات راه‌ سازی، انفجار و آتش باری در محور خرم‌آباد _ چگنی (محدوده قبرستان خضر خرم‌آباد به فرودگاه «پیچ گیلوران») گذشته است، اما همچنان باقی‌مانده سنگ‌ها و خاک‌ها در محل انفجار باقی است و موجب سلب آسایش ساکنان و عابران سواره و پیاده است.