به دنبال بهبود شرایط خدمات بهداشت و درمان در معمولان هستیم
به دنبال بهبود شرایط خدمات بهداشت و درمان در معمولان هستیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: کمبود پزشک یک موضوع جدی در کل کشور است اما به دنبال بهبود شرایط خدمات بهداشت و درمان در معمولان هستیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، بهرام دلفان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کمبود پزشک یک موضوع جدی در کل کشور است اما به دنبال بهبود شرایط خدمات بهداشت و درمان در معمولان هستیم.
وی افزود: نوید خواهیم داد روند استقرار امکانات و افزایش سطح بهداشت و درمان را آغاز و بزودی این مشکلات رفع خواهد شد اما با توجه به روند اداری موجود کمی زمانبر خواهد بود.