به مشکلات مجموعه شهرک دام سپید کوه شهرستان چگنی رسیدگی شود
به مشکلات مجموعه شهرک دام سپید کوه شهرستان چگنی رسیدگی شود
به مشکلات مجموعه شهرک دام سپید کوه شهرستان چگنی رسیدگی شود.

با سلام، مشکلات مجموعه شهرک دام سپید کوه شهرستان چگنی باتوجه به اینکه این مجموعه بیش از ۱۷۰واحد دامداری صنعتی گاو شیری میباشد مشکلاتی از قبیل یک هفته هست که آب نداریم و بیش از بیست روز هست که مشکل برقی داریم، ما کسی نیست که به داد این مجموعه که قطب اصلی تولید شیر و گوشت استان هست را پیگیری کند.

به هر جا هم که مراجعه میکنیم از جمله جهاد کشاورزی و بخشداری فرمانداری و اداره برق اما هیچ کدام پیگیری نمی کنند.