به مناسبت هفته بهترین دوست (کتاب)
به مناسبت هفته بهترین دوست (کتاب)
اهمیت کتاب، به اندازه ای است که بایستی آن را در تمام روزها پاس داشت، کتاب را باید وارد زندگی و عامل هدایت مردم کرد، در معماری ساختمان های مسکونی، جایی  برای کتابخانه در نظر گرفت  و کتاب را در سبد خرید خانوارها جای داد. نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیازمند به همت و جدیت همگان دارد، خانواده ها، آموزش و پرورش، کتابخانه ها ی عمومی وتمامی مجریان و متولیان فرهنگی  بایستی اهمیت کتاب و کتابخوانی را از پاسداست نمادین یک هفته ای فراتر برده و کتاب را وارد زندگی همه نمایند.

بصیر کوشکی، جامعه شناس و نویسنده لرستانی طی یادداشتی که به گفتار ما ۲۴ ارسال شده است، عنوان کرد: دنیای امروز را دنیای اطلاعات و ارتباطات می دانند، ارتباطات و اطلاعاتی که سرعت انتقال، تبادل و انتشار آن ها را به انفجار تشبیه می کنند. شاید برخی فکر کنند که وجود دنیای مجازی و سایر رسانه ها از اهمیت کتاب کاسته است اما با نگاهی عمیق و دقیق به موضوع، متوجه می شویم که فضای مجازی نه تنها از اهمیت کتاب کاسته است بلکه به اهمیت آن نیز افزوده است زیرا کتاب ، مادر تمام رسانه ها است .کتاب عامل آزادی و آگاهی انسانهاست و این کتاب است که فضای مجازی و سایر رسانه ها را تغذیه می کند. کتاب ،معجزه است  ، معجزه ای که خداوند رحمان آن را بر حبیبش ، محمد مصطفی (ص) نازل کرد و نخستین امر را را بر وی امر به خواندن کرد (اقر).

خداوند رحیم به پیامبرش امر به خواندن کرد تا دین خدا استوار گردد، وآفرینش به هدف برسد. آری کتاب ، معجزه است ، و برترین معجزه ی ماندگار خلقت. کتاب ، فراتر از رسانه و ابزار ، یک نعمت الهی است که در پناهش انسان از حضیض و گرداب جهل و نادانی به بلندای آگاهی ، نور و دانش می رسد. مطالعه ی کتابهای ارزشمند ، اساس زندگی سعادتمندانه است ، کتابهای خوب عامل صعودند و روشنایی بخش راه خوشبختی. در عظمت و قداست کتاب همین بس که خداوند قادر به آن سوگند یاد می کند ( قسم به قلم و آن چه می نویسند).

کتاب ، آینه ای است که تاریخ غایب از نظر معنای نهفته در آن را برای انسان روشن و هویدا می کند و حوادث را از پس پرده ی زمان و مکان ، حاضر می نماید. مطالعه ی کتاب فقط خواندن نیست بلکه راهی است که در آن پای به پای کلمات به سوی دنیای نور و روشنایی حرکت می کنیم. این سطور به مناسبت هفته ی کتاب نوشته شده اند ، هفته ای که شاید بتوان گفت هدفش در لابه لای بروکراسی های اداری و مشکلات روزمره ی مردم گم شده است.

هفته ی کتاب را نمیشود با نوشتن بخشنامه ای و شاید هم فروش چند جلد  کتاب در آموزشگاه ها خلاصه نمود و با نوشتن بنر یا پلاکاردی آن را آغاز و به پایان برد.

اهمیت کتاب ، به اندازه ای است که بایستی آن را در تمام روزها پاس داشت، کتاب را باید وارد زندگی و عامل هدایت مردم کرد، در معماری ساختمان های مسکونی، جایی  برای کتابخانه در نظر گرفت  و کتاب را در سبد خرید خانوارها جای داد. نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیازمند به همت و جدیت همگان دارد، خانواده ها، آموزش و پرورش، کتابخانه ها ی عمومی وتمامی مجریان و متولیان فرهنگی  بایستی اهمیت کتاب و کتابخوانی را از پاسداست نمادین یک هفته ای فراتر برده و کتاب را وارد زندگی همه نمایند.

میزان سرانه ی مطالعه ی هر جامعه ای نشان دهنده ی بالندگی و رشد علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و …افراد آن جامعه است. قرآن، بزرگترین و آموزنده ترین کتاب آفرینش، متعلق به جامعه ی مسلمانان است که لازم است پیام هدایتش را به درستی در جامعه گسترش دهیم حفظ قداست قرآن فقط به نگهداری آن در خانه، ماشین و منزل نیست بلکه بایستی آن را مطالعه کرد به پیامش ایمان آوریم و عامل به دستورش باشیم. نهج البلاغه ، که کتاب هدایت و سعادت است اگر به درستی شناخته شود نه تنها هدایت بخش مسلمانان بلکه رهایی بخش همه ی انسانها می گردد. صحیفه ی سجادیه که دریایی از راز و نیازهای آرام بخش می باشد میراثی ارزشمند است که انسان امروزی می تواند برای تسکین دردها از آن بهره ببرد.

مثنوی مولانا ، دیوان حافظ ، بوستان و گلستان سعدی ، شاهنامه ی فردوسی و … از جمله کتب ارزشمندی هستند که بایستی در قفسه ی کتابخانه ی هر خانواده ای وجود داشته باشند. درمان بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی و روانی جوامع امروزی ، فقط و فقط دردوستی با کتاب نهفته است. دوستی با بهترین دوست انسان را جدی بگیریم و این بهترین و برترین دوست را وارد زندگی خود و دیگران نماییم.