به وضعیت مدرسه ابتدایی روستای چم مهر شهرستان پلدختر رسیدگی شود
به وضعیت مدرسه ابتدایی روستای چم مهر شهرستان پلدختر رسیدگی شود
حیاط مدرسه ابتدایی روستای چم مهر پایین، خروجی آب نداشته و هنگام بارندگی باعث جمع آوری آب شده و همچنین مسیر منتهی به این مدرسه دارای مسیر ناهمواری بوده که دانش اموزان ابتدایی به سختی از آن مسیر رفت و آمد میکنند. خواهشمندیم صدای ما را به گوش مسئولان مربوطه برسانید تا در خصوص برطرف کردن این مشکلات، اقدامات لازم را انجام دهند. جمعی از اولیا دانش آموزان

با سلام.

حیاط مدرسه ابتدایی روستای چم مهر پایین، خروجی آب نداشته و هنگام بارندگی باعث جمع آوری آب شده و همچنین مسیر منتهی به این مدرسه دارای مسیر ناهمواری بوده که دانش اموزان ابتدایی به سختی از آن مسیر رفت و آمد میکنند.
خواهشمندیم صدای ما را به گوش مسئولان مربوطه برسانید تا در خصوص برطرف کردن این مشکلات، اقدامات لازم را انجام دهند.

جمعی از اولیا دانش آموزان