شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

به وضعیت مسیر روستای سرمه و قلاته بخش کاکاوند شهرستان دلفان رسیدگی کنید

مسئولین اداره راه شهرستان دلفان فکری به حال مسیر روستای سرمه و قلاته بخش کاکاوند شهرستان دلفان بکنید.

سلام خسته نباشید خدمت شما رسانه مطالبه گر لرستان:
لطفا به گوش مسئولین اداره راه شهرستان دلفان برسانید فکر به حال مسیر روستای سرمه و قلاته بخش کاکاوند بکنید
با اولین بارش و بعلت نداشتن آبراهه کناره جاده مناسب مسیر غیر قابل تردد شده است.
ممنون از شما