به وضعیت و تجهیز آمبولانس‌های بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر رسیدگی شود
به وضعیت و تجهیز آمبولانس‌های بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر رسیدگی شود
از مسئولین شهرستانی و دانشگاه علوم پزشکی انتظار می رود با توجه به اینکه پلدختر در مسیر جاده بین المللی قرار داشته، ضرورت دارد نسبت به تجهیز آمبولانس های بیمارستان امام خمینی (ره) و رفع مشکل و نواقص آنها هر چه سریعتر اقدامات لازم را بعمل آورند.

با سلام‌/ چند روز قبل به دلیل بیماری به اورژانس بیمارستان پلدختر منتقل شدم که در همین راستا از تلاش ها و زحمات بی وقفه پرسنل اورژانس و کادر درمان تشکر و قدردانی میکنم اما به دلیل نبود پزشک متخصص به بیمارستان شهید رحیمی اعزام شدم.
خدا را شاهد می گیرم با آمبولانسی به خرم آباد اعزام شدم که واقعا دارای مشکلات و نواقص زیادی بود‌ و مریضی خودم فراموشم شده بود و دائما دلنگران جان راننده و پرستار محترم همراه بودم.
از مسئولین شهرستانی و دانشگاه علوم پزشکی انتظار می رود با توجه به اینکه پلدختر در مسیر جاده بین المللی قرار داشته، ضرورت دارد نسبت به تجهیز آمبولانس های بیمارستان امام خمینی (ره) و رفع مشکل و نواقص آنها هر چه سریعتر اقدامات لازم را بعمل آورند.