بیش از ۱۱۰۱ میلیارد تومان اعتبار برای لرستان جذب شد
بیش از ۱۱۰۱ میلیارد تومان اعتبار برای لرستان جذب شد
استاندار لرستان در جلسه ی جذب اعتبارات تبصره ۱۸ استان از جذب ۱۰۱ درصدی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور در استان فصل جدیدی از خدمت رسانی در لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در جلسه جذب اعتبار تبصره ۱۸ قاتون بودجه ۱۴۰۱ گفت: جذب بیش از ۱۱۰۱ میلیارد از ۱۰۹۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی که برای اولین بار اتفاق افتاده و در نوع خود یک رکورد کاری است، نتیجه تلاش تمامی مدیران و خدمتگزاران در دستگاه های اجرایی استان در دولت مردمی است.
وی گفت: این خدمت بزرگ روند اشتغال و تولید را در استان رونق داده و سرعت حرکت چرخ اقتصاد را بیشتر می کند.
زیویار تصریح کرد: بی تردید این یک انقلاب در جذب اعتبارات آینده ی استان خواهد بود که سقف تعیین شده آنها را بیشتر خواهد کرد.

print