بیمه محصولات کشاورزی با توجه به ریسک پذیری این بخش مهم و حیاتی است
بیمه محصولات کشاورزی با توجه به ریسک پذیری این بخش مهم و حیاتی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: بیمه محصولات کشاورزی با توجه به ریسک پذیری این بخش مهم و حیاتی است.

به گزارش گفتار ما، سید عماد شاهرخی امروز صبح در گردهمایی و نشست تخصصی کارشناسان ناظر پهنه طرح جهش تولید در دیمزارهای لرستان با تاکید بر ضرورت بیمه محصولات کشاورزی، اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی با توجه به ریسک پذیری این بخش مهم و حیاتی است.

وی بیان کرد: ۵ ماه از برداشت محصولات کشاورزی می‌گذرد، اما روند پرداخت غرامت روند مناسب و اطمینان بخشی نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: اینکه سازمان جهادکشاورزی در بحث پرداخت بیمه اختیاری ندارد یک چالش جدی است.

شاهرخی تاکید کرد: پرداخت غرامت به افراد واجد شرایط ضروری است، تا ما بتوانیم فرهنگ سازی مناسب را برای افزایش بیمه محصولات کشاورزی انجام دهیم.