تاثیر فرهنگ سیاسی بر انتخابات در استان لرستان/ مژگان طهماسبی
تاثیر فرهنگ سیاسی بر انتخابات در استان لرستان/ مژگان طهماسبی

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بار دیگر مشکلات و مسائلی که در استان وجود دارد مانند بیکاری فقر و فساد اداری توجه ها را به خود جلب می کند که آیا انتخابات پیش رو گامی است در جهت رفع این مشکلات و یا باز هم محدود می شود […]

photo_2017-04-21_21-03-32با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بار دیگر مشکلات و مسائلی که در استان وجود دارد مانند بیکاری فقر و فساد اداری توجه ها را به خود جلب می کند که آیا انتخابات پیش رو گامی است در جهت رفع این مشکلات و یا باز هم محدود می شود به شعار و مشکلات هم چون گذشته ادامه پیدا می کنند؟

و آیا در این مشکلات فقط کسانی که انتخاب می شوند فقط تاثیر گذارند؟ وآیا آن ها که انتخاب می کنند که همان مردم هستند تاثیری ندارند؟

برای این امر باید نگاهی اجمالی به انتخابات گذشته در شورا شهر و روستا مجلس شورای اسلامی در استان لرستان انداخت که چه نوع فرهنگ سیاسی بر این انتخابات حاکم بود است

به طور کلی سه نوع فرهنگ سیاسی وجود دارد: ۱- فرهنگ سیاسی محدود ۲- فرهنگ سیاسی تبعی ۳- فرهنگ سیاسی مشارکتی

فرهنگ سیاسی مشارکتی که درکشورهای مدرن وجود دارد که در آن علم گرایی، عقل گرایی، قانون مداری وجود دارد که باعث پیشرفت روز افزون این کشورهاست

اما دو نوع اول که در جوامع سنتی وجود دارد همان فرهنگی است که بر استان لرستان حاکم است یعنی فرهنگ تبعی و محدود

در این نوع فرهنگ اشخاص شناخت درستی از حقوق شهروندی خود ندارند و در انتخاب های خود عقل گرای وعلم گرایی را در نظر نمی گیرند که این امر خود علل مختلفی داردکه از جمله می توان تعداد زیاد جمعیت روستایی و عدم دسترسی بیشتر این مناطق محروم به اینترنت، ساخت قبیله ی و عشیره ای و تعصباتی که از گذشته تا به امروز به نسل های این استان به ارث رسیده و همچنین وجود مشکلات اقتصادی که باعث سردی و عدم انگیزه ی مردم برای فعالیت سیاسی شده است را نام برد، زیرا که مشکلات معیشتی فرصت و فراغت ذهنی را از ان ها گرفته است

موضوع دیگر طایفه گرایی ست که بسیار بر انتخابات شوراها تاثیر گذار است و به دلیل ساختار قومی استان مردم ما هنوز بر اساس این ساختار به کاندیدا رای می دهند و قابلیت ها و شایستگی ها را در نظر نمی گیرند که خوشبختانه در حال حاضر استان لرستان داری نسل جدیدی از فارغ التحصیلان دانشگاهی است که اگاهی و علم بسیار زیادی نسبت به نسل های گذشته دارند و همچنین انتظار و سلیقه ی متفاوتی نسبت به نسل گذشته دارند. امید است با افزایش تحصیل کردگان طرز تفکر طایفه ی جای خود را به طرز فکر شایسته سالاری داده که نسل روشنفکر جوان به طور یقین خواهان تغییر وضع استان لرستان هستند

اگر نگاه مان را به انتخاب و انتخابات عوض کنیم یقینا انتخابات گامی در جهت حل مشکلات استان لرستان است.