تاکنون اثری از سرخک در لرستان مشاهده نشده است
تاکنون اثری از سرخک در لرستان مشاهده نشده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد: تاکنون اثری از سرخک در لرستان مشاهده نشده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مریم کوشکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اخیرا شایعاتی مبنی بر گسترش شیوع بیماری سرخک در کشور و به تبع آن در استان رواج پیدا کرده و این در صورتی است که در دو سال اخیر هیچ‌ گونه مورد سرخک مشاهده نشده است.
وی گفت: سرخک بیماری ویروسی است که راه انتقال آن از طریق تنفس و قطرات تنفسی بوده و مسری‌ترین عامل عفونی شناخته شده است.
کوشکی تصریح کرد: واکسیناسیون سرخک و سرخچه یا mmr در دو نوبت ۱۲ و ۱۸ ماهگی برای کودکان تزریق می‌شود و پوشش آن در لرستان می‌توان با قاطعیت گفت که در حد مطلوبی است.
وی گفت: درصورت مشاهده هر گونه علائم مشکوک ازجمله بثورات پوستی در کودکان، طی ۲۴ ساعت نمونه‌گیری انجام می‌شود و به آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال خواهد شد.