تاکید دادستان پلدختر برنظارت جدی در روند بازسازی ورزشگاه شهید سرمالیان
تاکید دادستان پلدختر برنظارت جدی در روند بازسازی ورزشگاه شهید سرمالیان

  به گزارش پایگاه خبری گفتارما ۲۴ دادستان پلدختر با بیان اینکه قشر جوان جامعه هدف اصلی ورزش وجوانان است ،   گفت :  می طلبد ورزش وجوانان تعامل و هم افزایی بیشتری را داشته باشد تا برای درست تر انجام دادن امورات به جامعه  خصوصا قشر جوان موثرتر عمل کند. امرایی  بیان کرد:  با توجه […]

 

به گزارش پایگاه خبری گفتارما ۲۴ دادستان پلدختر با بیان اینکه قشر جوان جامعه هدف اصلی ورزش وجوانان است ،   گفت :  می طلبد ورزش وجوانان تعامل و هم افزایی بیشتری را داشته باشد تا برای درست تر انجام دادن امورات به جامعه  خصوصا قشر جوان موثرتر عمل کند.

امرایی  بیان کرد:  با توجه به غلبه قشر جوان ممکن است حواشی در ورزش نیز وجود داشته باشد که باید  به بهترین نحو مدیریت شود.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی ورزش در پلدختر ، افزود :  امیدواریم در دوره جدید مدیریت ورزش  و جوانان  شهرستان حل  این مسائل  به نحو درست ومطلوبی انجام گیرد.

امرایی به بحث زیرسازی چمن  مجموعه شهید سرمالیان اشاره کرد و گفت : کشت قبلی چمن مجموعه  موفقیت  آمیز نبود که لازم است  در احداث چمن جدید مجموعه مسائل فنی به طور دقیق مورد لحاظ قرار گیرد.

دادستان پلدختر افزود : دفتر فنی اداره کل ورزش وجوانان استان لازم است در بحث زیرساخت های  مجموعه ورزشی پلدختر  علاوه بر اینکه  شیوه های فنی را  مد نظر قرار می دهد  بر روند بازسازی و احداث پروژه ها  نیز نظارت  کامل را داشته باشد

به گزارش پایگاه خبری گفتارما ۲۴ دادستان پلدختر با بیان اینکه قشر جوان جامعه هدف اصلی ورزش وجوانان است ،   گفت :  می طلبد ورزش وجوانان تعامل و هم افزایی بیشتری را داشته باشد تا برای درست تر انجام دادن امورات به جامعه  خصوصا قشر جوان موثرتر عمل کند.

امرایی  بیان کرد:  با توجه به غلبه قشر جوان ممکن است حواشی در ورزش نیز وجود داشته باشد که باید  به بهترین نحو مدیریت شود.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی ورزش در پلدختر ، افزود :  امیدواریم در دوره جدید مدیریت ورزش  و جوانان  شهرستان حل  این مسائل  به نحو درست ومطلوبی انجام گیرد.

امرایی به بحث زیرسازی چمن  مجموعه شهید سرمالیان اشاره کرد و گفت : کشت قبلی چمن مجموعه  موفقیت  آمیز نبود که لازم است  در احداث چمن جدید مجموعه مسائل فنی به طور دقیق مورد لحاظ قرار گیرد.

دادستان پلدختر افزود : دفتر فنی اداره کل ورزش وجوانان استان لازم است در بحث زیرساخت های  مجموعه ورزشی پلدختر  علاوه بر اینکه  شیوه های فنی را  مد نظر قرار می دهد  بر روند بازسازی و احداث پروژه ها  نیز نظارت  کامل را داشته باشد