تبریک به کدام خبرنگاران؟
تبریک به کدام خبرنگاران؟
تبریک مدیران و مسئولان به مناسبت روز خبرنگار، اقدامی پسندیده و نیکوست اما در میدان عمل باید این قشر تلاشگر و از خودگذشته را دریابند.

بصیر کوشکی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی لرستان طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: امروز به مناسبت ۱۷ مرداد و شهادت شهید صارمی به نام خبرنگار، مزین شده است، رسالت بزرگی برعهده خبرنگاران است، چرا که ترقی، تعالی، پیشرفت و توسعه یک جامعه به میزان شفافیت در جامعه و توجه به رسانه ها بستگی دارد.
خبرنگاران واقعی که نماینده مردم و در واقع رکن چهارم مردم سالاری می باشند در نقد و نقادی عملکرد نمایندگان، مدیران و مسئولین، کوتاهی نمی کنند، اهل تطمیع و ترس نمی باشند و هیچ حقیقتی را فدای مصلحت های شخصی نمی کنند و البته این راه و این شیوه هزینه های سنگینی دارد. امروز فضای مجازی مملو از تبریک نمایندگان، مدیران و مسئولان به خبرنگاران و به مناسبت روز خبرنگار بود، نماینده یا نمایندگانی این روز را تبریک گفته بودند که بسیاری از آنها در مواجهه با یک نقد و نقادی از عملکردشان به اندازه سر سوزنی تحمل ندارند و چه بسیار خبرنگارانی که به جرم نقد و نقادی از عملکرد وکلای ملت از تمام حقوق اجتماعی و فرهنگی خود محروم شده اند، نماینده یا نمایندگانی که به یاد روز خبرنگار بوده اند و این روز را تبریک گفته‌اند آیا در طول یک سال چند نشست با خبرنگاران داشته و آیا در جلسات عمومی در دعوت از خبرنگاران، همه خبرنگاران را صرف نظر از اینکه به آن رای داده یا نداده اند دعوت می نمایند؟ آیا این نمایندگان محترم، تحمل نقد و نقادی از عملکرد خود را دارند؟ آیا خبرنگاران را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم نکرده آند؟
خبرنگاران واقعی در راستای تامین منافع عمومی، قلم می زنند، می نویسند و آگاهی بخشی می نمایند، هدایت جامعه در دست همین خبرنگاران واقعی و مردمی است آنان که با نام خبرنگار مجیزگوی مدیران و مسئولان ناکارآمد هستند و به قول معروف، بادمجان دور قاب چین می باشند را نمی توان خبرنگار نامید، چرا که رسالت این حرفه بسیار مهم و حیاتی است.
تبریک مدیران و مسئولان به مناسبت روز خبرنگار، اقدامی پسندیده و نیکوست اما در میدان عمل باید این قشر تلاشگر و از خودگذشته را دریابند، مدیری که اعتقاد به روز خبرنگار دارد و این روز را تبریک می گوید باید از نقد و نقادی هراسی نداشته باشد، تحمل مخالفان را داشته باشد و بصورت مستمر با خبرنگاران نشست خبری داشته باشد، صدای دردها و مشکلات مردم را بشنود و به خبرنگاران واقعی اعتماد کنند و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار بدهند، ارادت سالاری و حامی پروری برای روزهای تبلیغات انتخابات و سیاست زدگی و تقویت این ارادت سالاران و حامیان مجیزگو در جهت تامین منافع مردم نیست. خبرنگاران واقعی را دریابید که قلم شأن مقدس است و رسالت شأن بزرگ. و چه تلاقی زیبایی که روز خبرنگار با شام غریبان همزمان شده است، آری، حضرت زینب بزرگترین پیام آور تاریخ انسان و جامعه انسانی است، عاشورا دو نقش داشت نقشی که حضرت حسین علیه السلام با خون خود ایفا کرد و خونی که حدود و مرزها را از هم جدا نمود و نقش دیگر، نقش حضرت زینب (س) است که با پیام خود، کربلا و پیام این انقلاب را در تاریخ بشر جاری و ساری کرد. حضرت زینب س، بانویی که واژه های مانند شجاعت و صبر در مقابل سر تعظیم فرود می آورند. بانویی که اسارت در اراده اش اسیر است و آزادی و آزادگی در رکابش به خود می بالند. آری حضرت زینب س در مقابل ظالمان و زورگویان فریاد حق طلبی سر داد و این الگویی بزرگ برای خبرنگارانی است که می خواهند رسالت عظیم خود را به درستی انجام دهند.

print