تخصیص ۱۸۰ میلیارد ریال برای تکمیل تقاطع دانشگاه لرستان
تخصیص ۱۸۰ میلیارد ریال برای تکمیل تقاطع دانشگاه لرستان
استاندار لرستان عنوان کرد: تکمیل پل روگذر دانشگاه لرستان با توجه به مشکلات عدیده برای دانشجویان و اساتید؛ یکی از برنامه‌ ریزی‌ های در دستور کار استانداری است که در این زمینه با پیگیری‌ های انجام‌ شده مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال برای آن تخصیص داده شده است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در جمع خبرنگاران اظهار داشت؛ تکمیل پل روگذر دانشگاه لرستان با توجه به مشکلات عدیده برای دانشجویان و اساتید؛ یکی از برنامه‌ ریزی‌ های در دستور کار استانداری است که در این زمینه با پیگیری‌ های انجام‌ شده مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال برای آن تخصیص داده شده است.
وی گفت: پیمانکار قبلی این پروژه مشکلاتی داشت و اواخر ماه جاری پیمانکار جدید با قرارداد مجدد روند تکمیل آن را ادامه خواهد داد.