ترافیک خدمت و خدمتگزاری در معمولان/ بصیر کوشکی
ترافیک خدمت و خدمتگزاری در معمولان/ بصیر کوشکی

اگر مثبت اندیش باشیم و کمی هم آرمانی و ایده آل به مسائل بنگریم میتوان گفت مهمترین فلسفه ی رقابت های سیاسی در واقع رقابت برای خدمت بهتر و برتر به مردم می باشد کلید واژه ترین کلمه در نظام های سیاسی دمکراتیک  کلمه ی مردم است ، انتخاباتها برگزار می شوند تا با رای […]

بصیر کوشکی12اگر مثبت اندیش باشیم و کمی هم آرمانی و ایده آل به مسائل بنگریم میتوان گفت مهمترین فلسفه ی رقابت های سیاسی در واقع رقابت برای خدمت بهتر و برتر به مردم می باشد کلید واژه ترین کلمه در نظام های سیاسی دمکراتیک  کلمه ی مردم است ، انتخاباتها برگزار می شوند تا با رای مردم بهترین و برترین خدمتگزاران انتخاب شوند.

این ایام شهر معمولان حال و هوای خاصی دارد آسمان معمولان این روزها پر از ستاره هایی است که خود را برای خدمت و خدمتگزاری به مردم آماده می کنند این روزها نقل هر محفلی و بحث هر مجلسی انتخابات شورای شهر است انتخاباتی که قرار است در بیست و نهم اردیبهشت سال نود وشش برگزار شود.

ترکیب سنی کاندیداتورهای انتخابات شورای شهر معمولان ترکیبی تقریبا جوان است جوانانی که پرانرژی آمده اند تا فردای شهر خود را بسازند و توسعه و پیشرفت را با آینده شهرشان گره بزنند.

معمولان را باید شهر استعدادها و پتانسیل ها و ظرفیت ها ی خوب و بزرگ دانست شهری که در زمینه ی ورزشی چهره های ملی را تقدیم این مرز و بوم نموده است.

آنچه در این  دوره ی انتخابات شورای شهر معمولان در بین کاندیداتورها دیده می شود ورود بانوان به عرصه ی انتخابات می باشد این احساس تکلیف بانوان در قبال مدیریت شهری قابل تقدیر است و از سوی دیگر نشان دهنده ی رشد مدنیت و روشن شدن صدای خاموش نیمی دیگر از جامعه است نیمی که این بار تصمیم گرفته اند توانایی و کارآمدی خود را به همگان نشان داده و ثابت نمایند که می توانند در راه پیشرفت شهرشان همگام و همراه با مردان گامهای بزرگی بردارند.

معمولان شهری است که از نظر جغرافیایی از یک طرف به کوه و از طرفی دیگر به کشکان محدود می شود و در شمال آن نیز پل کلهر قرار دارد این شهر با این موقعیت با دستان هنرمند و ذهن خلاق شوراهای کارآمد و دلسوز می تواند به شهری زیبا تبدیل شود شهری که مبلمان شهری آن بر اساس خصوصیات و شاخص های بومی و محلی تعریف و باسازی و نوسازی شود.

اگر انتخاب مردم بر اساس معیار و بر مبنای شایستگی باشد شورای شهر آینده ی معمولان می توانند شهر معمولان را از حالت برزخ بین شهر و روستا ، قدمی به سوی شاخص ها و امکانات شهری، پیش ببرند.

به هر حال این روزها ترافیک ثبت نام برای خدمت است خدمتی که می تواند اتحاد و وحدت مردم را محور نماید و صدای مردم را به گوش مسئولین برساند رساند خدمتی  که شهر را بر روی ریل توسعه و پیشرفت قرار می دهد.

و خدمتگزارانی که در پی راضی نگه داشتن مردم هستند  و خدمت به مردم را بزرگترین عبادت می دانند. ترافیک ثبت نام  شیفتگان خدمت به مردم را به فال نیک می گیریم و آن را در راستای بالا بردن مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم و ایجاد تنوع انتخاب برای رای دهندگان می دانیم.