تعامل روابط عمومی ادارات با رسانه ها و توسعه شهری
تعامل روابط عمومی ادارات با رسانه ها و توسعه شهری
ارتباط بین روابط عمومی های ادارات و رسانه ها یک ارتباط دوطرفه و دارای قرابت زيادي بوده که این فرآیند به شکل تدریجی شکل می گیرد، بطوری که روابط عمومی ها می توانند تا جایی پیش رفته که بتوانند رسانه ها را نیز مدیریت کرده و تا حدودی جامعه هدف را نیز هدایت کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، روابط عمومی یا همان public Relations به عنوان هنر هشتم و یکی از دست آورد های قرن بیستم به دلیل داشتن جایگاه راهبردی و استراتژیک به عنوان یک سیستم مهم و غیر قابل انکار در نظام های اجتماعی نخستین بار در اتحادیه راه آهن آمریکا به کار برده شد.
«هسته اصلی تشکیل روابط عمومی به مفهوم امروزین آن در سال ۱۹۰۶ میلادی توسط «ایوی ‌لی» خبرنگار اقتصادی در نشریات نیویورک پایه گذاری شده و این امر نشانگر محوری بودن فعالیت‌های رسانه‌ای در روابط عمومی است.»
«رکس هارلو از پیش گامان روابط عمومى در جهان مى‌گوید: روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمان‌ها آگاهانه مى‌کوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند.» در عین حال در ایران نیز دکتر حمید نطقی بنیان گذار علم روابط عمومی در کشور چنین می گوید: « روابط عمومی وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی العموم در داخل سازمان است.» در تعریف روابط عمومی اصطلاحات زیادی چون روابط عمومی یک حرفه و شغلی است که تعدادی از علوم را به کمک میگیرد تا ارتباطی دو سویه را بین سازمان و مخاطب برقرار نماید،

در تعریف روابط عمومی اصطلاحات زیادی چون روابط عمومی یک حرفه و شغلی است که تعدادی از علوم را به کمک می گیرد تا ارتباطی دو سویه را بین سازمان و مخاطب برقرار نماید، روابط عمومی به عنوان قلب تپنده سازمان ها و نهادهاست و یا به عنوان پل ارتباطی و ایفا کننده نقش مهم در تعامل، تفاهم و مشارکت سازمان با مخاطبان می باشد و…. به کار رفته است. روابط عمومی های ادارات و ارگان های دولتی بعنوان چشم بینای سازمان های مطبوع خود بوده و واضح است پویایی و نشاط آن ها موجب رشد مجموعه خواهد شد. «یکی از وظایف روابط عمومی ها ترغیب، تشویق و نفوذ در افکار عمومی می باشد که بایستی با افزایش آگاهی‌های عمومی جامعه و فرهنگ ‌سازی و تنویر افکار عمومی اطلاعات و مطالب صحیح درباره اداره و نهاد خود، که دارای ارزش برای مردم ‌باشد را در اختیار مردم و مطبوعات گذاشته و متعاقب آن عقاید، نظرات و طرز تفکر مردم را برای سازمان خود روشن سازد و این خود به نوعی مدعی منافع مردم در سازمان و مدافع منافع سازمان در میان مردم است»
ارتباط بین روابط عمومی های ادارات و رسانه ها یک ارتباط دوطرفه و دارای قرابت زیادی بوده که این فرآیند به شکل تدریجی شکل می گیرد، بطوری که روابط عمومی ها می توانند تا جایی پیش رفته که بتوانند رسانه ها را نیز مدیریت کرده و تا حدودی جامعه هدف را نیز هدایت کنند. روابط عمومی باید عملکرد و رویدادهای اداره مطبوع خود را از طریق رسانه ها به مردم معرفی و در عین حال رابط بین مردم و مدیران ارگان ها باشند که متاسفانه در برخی ارگان ها ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها آنچنان ضعیف می باشد که اصحاب رسانه برای گرفتن اخبار و روشن نمودن عملکرد یک اداره، برخلاف واقع بایست با مدیر آن ادره ارتباط برقرار کرده که این خود یک آسیب جدی در روابط اجتماعی و اطلاع رسانی محسوب می شود. لازمه موفقیت یک روابط عمومی ارتباط مستمر با رسانه هاست، چون رسانه متولی تنویر افکار عمومی بوده و این طور استنباط می شود که ‏ارتباط روابط عمومی ها با رسانه می تواند نقطه قوت آنها باشد.
نداشتن مهارت های لازم و شاخص های یک مدیر روابط عمومی بعنوان یکی از نقاط ضعف برخی ارگان ها و ادارات به دلیل سوء مدیریت مدیران باعث شده امروزه شاهد ایفا کردن نقش روابط عمومی ها برخی ادارات، توسط برخی اصحاب رسانه در فضای مجازی چون سایت ها و وبلاگ های خبری و شبکه های اجتماعی باشیم که در واقع این هم یک نوع آسیب جدی به شمار رفته که نیازمند واکاوی بیشتر توسط مدیران می باشد. البته این طور هم می توان بیان کرد متاسفانه در عصر انفجار اطلاعات که به سرعت نور تبادل اطلاعات و اخبار صورت می پذیرد برخی ادارات توجه کافی به اهمیت و جایگاه خطیر و حساس روابط عمومی ها در سازمان خود نداشته و یا اساساً فاقد جایگاه سازمانی روابط عمومی می باشند و واحدی به نام روابط عمومی نداشته و اگر هم هست در حد نامی بیش نیست. با ارجاع به پایگاه مجازی ادارات، متوجه سایت های غیر فعال آنها شده و اگر انگشت شماری هم فعال هستند در واقع به روز نبوده و خبرهای آنان مربوط به هفته ها و ماه های گذشته است و دیگر هیچ ………..

* سردبیر نشریه گفتار ما