تعزیرات حکومتی بر قصاب های شهرستان دلفان نظارت داشته باشد
تعزیرات حکومتی بر قصاب های شهرستان دلفان نظارت داشته باشد
تعزیرات حکومتی بر قصاب های شهرستان دلفان نظارت داشته باشد

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، لطفا به گوش مسئولان برسونید که چه منطقی در فروش گوشت قصاب ها هست که گوشت رو کیلوی ۷۰ هزار تومان میخرن و ۱۴۰ هزار تومان به مردم میفروشند آیا تعزیرات حکومتی فقط شعاری هست یا کاری هم از عهده اش بر میاد؟