تغییرات وزارت نیرو علت تأخیر در آغاز عملیات اجرایی سد معشوره می باشد
تغییرات وزارت نیرو علت تأخیر در آغاز عملیات اجرایی سد معشوره می باشد
استاندار لرستان گفت: تغییر و تحولات در مجموعه وزارت نیرو را علت تأخیر در آغاز عملیات اجرایی سد معشوره دانست و گفت: عملیات اجرایی این سد در دهه آخر تیرماه سال جاری و پس از تکمیل کار مطالعاتی پروژه آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان، تنش آبی در کشور و به تبع آن در لرستان را جدی دانست و از برنامه ریزی برای رها کردن آب سد ایوشان در چند مرحله برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و دامداران مسیر رودخانه خبر داد.
وی رعایت الگوی مصرف آب دربخش‌های مختلف و توسعه زیرساخت‌های مهار آب را مهمترین راهکار برای عبور از تنش آبی استان دانست و افزود: از ۱۸ تیرماه با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای، آب سد ایوشان در قالب یک نوبت بندی عادلانه در اختیار باغداران و دامداران منطقه قرار می‌گیرد.
استاندار لرستان با اشاره به پروژه سد معشوره، عنوان کرد: این پروژه مورد تاکید رئیس جمهور بودخ و مصوبه سفر هیئت دولت سیزدهم به استان را دارد.
زیویار تغییر و تحولات در مجموعه وزارت نیرو را علت تأخیر در آغاز عملیات اجرایی سد معشوره دانست و گفت: عملیات اجرایی این سد در دهه آخر تیرماه سال جاری و پس از تکمیل کار مطالعاتی پروژه آغاز می‌شود.