تفویض بخشی از اختیارات کمیسیون ماده ۹۹ به شهرستان ها جهت جلوگیری از سازه های غیرمجاز
تفویض بخشی از اختیارات کمیسیون ماده ۹۹ به شهرستان ها جهت جلوگیری از سازه های غیرمجاز
فرماندار دلفان گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز باید قبل از اینکه سازه احداث شود انجام بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، اصغر قهرمانی در جلسه ساخت و ساز های غیر مجاز گفت: ساخت و ساز های غیر مجاز علاوه بر این که باعث پراکندگی روستا می شود انجام خدمات رسانی را با مشکل مواجه می‌کند و همین باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد

وی ادامه داد:. دهیاران بعنوان متولی خدمات رسانی دولت موظف هستند با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و ملی برخورد کنند و قبل از اینکه ساخت و ساز انجام بگیرد از طریق قانونی از ادامه کار جلوگیری کنند.

قهرمانی افزود: برخی ادارات متولی هم موظف هستند با تهیه گزارش و اطلاع رسانی به موقع در جلوگیری از انجام ساخت و ساز های غیر مجاز همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اجرای کمیسیون ماده ۹۹ که در مرکز استان تصویب می‌شود و به توقف ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره دارد پروسه ای طولانی است که اگر این وظیفه به شهرستان ها واگذار گردد بدون شک روند و زمان تصمیم گیری کوتاه تر می گردد و ساخت و ساز های غیرمجاز سریع تر متوقف می گردد.