تقویت گفتمان های آموزش و پرورش/ بصیر کوشکی

به گزارش “گفتار ما”، آموزش و پرورش، بزرگترین خانواده ایران اسلامی است، خانواده ای که بانک بهترین و بزرگترین گنجینه ها و سرمایه های انسانی است. این سرمایه ها امروز در کلاس های درس نشسته اند و در آینده عهده دار مناصب و مشاغل متفاوت می باشند و سرنوشت مردم به هدایت و مهارت شان […]

%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1به گزارش “گفتار ما”، آموزش و پرورش، بزرگترین خانواده ایران اسلامی است، خانواده ای که بانک بهترین و بزرگترین گنجینه ها و سرمایه های انسانی است. این سرمایه ها امروز در کلاس های درس نشسته اند و در آینده عهده دار مناصب و مشاغل متفاوت می باشند و سرنوشت مردم به هدایت و مهارت شان بستگی دارد.

تئوری پردازان تعلیم و تربیت می گویند اگر می خوهید آینده ی کشوری را ببینید به وضعیت امروز آموزش و پرورشش نگاه کنید. وضعیت آموزش و پرورش با گفتار درمانی ، تغییر نمی کند و تحول نمی یابد.

تقویت گفتمان های اجتماعی و فرهنگی از ضروریات امروز آموزس و پرورش است ، در این نوشتار به چند نمونه از این گفتمان ها، اشاره می کنیم :

۱-گفتمان: (پرسش برای دانش ) ، رسالت اصلی معلمان ، تشنه کردن دانش آموزان است نه سیراب کردن آنها .

جامعه ی پویا و زنده ، بیشتر به پرسشگران نیاز دارد تا کسانی که جواب می دهند .

فضای کلاس های درس را به سوی پرسش و پرسشگری سوق بدهیم چرا که همه ی علوم نتیجه ی پرسش پرسشگران می باشند پس فرصت پرسش را برای دانش آموزان فراهم کنیم. پرسش راه رسیدن به علم و دانش است .

۲-گفتمان ( تکلیف و حقوق دو کفه ی ترازو )،  وقتی از دانش آموزان و معلمان انتظار داریم تکالیف و وظایف خود را انجام دهند به همان اندازه هم بایستی به رعایت و تامین حق و حقوفشان نیز توجه کنیم .

دانش آموزی که تکلیف محور است باید حقوق مدار هم باشد تا در میدان زندگی ، یک شهروند ، مطالبه گر و وظیفه شناس باشد .

۳-گفتمان ( من می توانم )، گاهی میشود با یک نگاه محبت آمیز ، تشویقی ساده با کلامی گرم ، دادن مسولیتی کوچک و … اعتماد به نفس دانش آموزی را تقویت کرد ، اعتماد به نفسی که حضرت علی (ع) آن را بزرگترین سرمایه می داند و یکی از روشنفکران در مورد آن می گوید : اگر یک فلج قهرمان دو میدانی جهان نشود خودش مسئول است .

میشود آنچنان اعتماد به نفس ،دانش آموزان را بالا برد که یقین پیدا کنند که هر محالی با اراده ی انسان ، شدنی است .

۴-گفتمان ( مدرسه محل زندگی است )، مدرسه ، کارگاه آموزش مهارتهای زندگی باشد ، اگر در آموزش و پرورش ، نتیجه گرا باشیم همه ی آمال و آرزوهای دانش آموزان در گذشتن از سدی به نام کنکور خلاصه می شود و اگر دانش آموزی موفق به گذشتن از این سد نشود رنجش به باد رفته است ، اما اگر مدرسه محل زندگی و یادگیری مهارتهای زندگی باشد فرایندی طی میشود که همه ی دانش آموزان با تفاوتهایی که با هم دارند چگونه زیستن و بهتر زیستن را یاد می آموزند و تا آخر عمر از آن بهره می برند .

۵- گفتمان ( معلم محور باشد مدرسه تقویت می شود ) ،  این روزها صحبت از مدرسه محوری می شود ، لازم است بدانیم که محور اصلی در آموزش و پرورش معلم است و موتور محرکه ی معلم ، انگیزه است داشتن انگیزه هم به میزان تامین نیازهای معلم بستگی دارد نیازهایی که بایستی از منظر اجرای عدالت به آنها بنگریم .

برای تقویت و بالا بردن انگیزه ی معلمان ، باید تبعیض بین آنها با سایر کارمندان دولت برطرف گردد ، تا معلم را به عنوان محور اصلی آموزش و پرورش ندانیم نمی توانیم از مدرسه محوری سخن بگوییم . اگر می خواهیم به میزان توجه به آموزش و پرورش پی ببریم بایستی به اعداد و ارقام بودجه ی سال ۱۳۹۶ و سهم آموزش و پرورش از این بودجه ، نگاهی داشته باشیم ، البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با افزایش  قابل توجه سهم آموزش و پرورش در بودجه ی سال آینده ، حمایت عملی خود را از آموزش و پرورش به اثبات برسانند .