مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت:

تلاش می شود از راه‌های قانونی در راستای کمک به حل مشکلات مراکز ماده ۱۶ کمک کنیم

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان ضمن قدردانی از تلاش و مساعی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا از راه‌های قانونی در راستای کمک به حل مشکلات مراکز ماده ۱۶ کمک کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، جمالی نژاد مدیر کل دیوان محاسبات با همراهی صفاپور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، معاون فنی دیوان محاسبات استان، مدیر هیأت حسابرسی مربوطه و سایر کارشناسان از مرکز تبصره ۲ ماده ۱۶ شفا محل نگهداری زنان متجاهر، مرکز نگهداری ماده ۱۶ مردان بهزیستی استان و پارکینگ خودروهای توقیفی و مصادره ای بازدید کرد.
در این بازدید مدیرکل دیوان محاسبات ضمن قدردانی از تلاش و مساعی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا از راه‌های قانونی در راستای کمک به حل مشکلات مراکز ماده ۱۶ کمک کنیم.
وی همچنین، ساماندهی و بازگرداندن معتادان متجاهر به زندگی عادی که از اولویتهای کلیه مسئولین استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر است ، را به عنوان یک مطالبه همگانی در جامعه برشمرد و پیگیری و نظارت مستمر بر رفتار آنان پس از بهبودی را مورد تاکید قرار داد.
مدیر کل دیوان محاسبات استان در جریان بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی و مصادره ای، بر فروش و تعیین تکلیف قانونی این اموال در کمترین زمان ممکن تاکید نمودند.
همچنین نحوه هزینه کرد اعتبارات اختصاص یافته و میزان پیشرفت و اهداف پیش بینی شده در خصوص تعمیر و تجهیز این مراکز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.