تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم زمستان تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم زمستان تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
مدیر کل امور مالیاتی لرستان از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم زمستان تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگاران گفت: بنا به دستورالعمل واصله و نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ با تعطیلات نوروز و همچنین با توجه به درخواست‏ های مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان و فراهم کردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد؛ مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ تسلیم نمایند.

وی افزود: امکان برخورداری صد در درصدی بخشودگی جرایم، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر را دارند.