تهیه برنامه منابع و مصارف سدهای در حال بهره برداری لرستان
تهیه برنامه منابع و مصارف سدهای در حال بهره برداری لرستان
مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی لرستان عنوان کرد: تهیه برنامه منابع و مصارف سدهای در حال بهره برداری استان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، رضا عزیزی مقدم بیان داشت: این  برنامه در ابتدای هر سال آبی تدوین و بر اساس حجم آب ذخیره شده در هر سال، برنامه تحویل آب به متقاضیان تهیه می شود.
وی افزود: بعد از تایید نهایی و هماهنگی با جهاد کشاورزی استان، این برنامه به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال و در انتهای هر ماه حجم مخزن، دبی ورودی و خروجی، تراز مخزن و …. به صورت واقعی وارد فایل مذکور میگردند و با آمار پیش بینی شده مقایسه میگردد.
عزیزی مقدم گفت: جهت تعیین بهای تمام شده یک مترمکعب آب استحصالی نیاز به اطلاعات میزان تولید آب در سدها و شبکه و چاه ، چشمه و قنات و…. ، خدمات کارشناسی ارائه شده وتسهیم هزینه واحدهای خدماتی می باشد .
مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده درفرآیند ارزیابی ایمنی و پایداری سدها  اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۰ فرایند مطالعه و ارزیابی ایمنی و پایداری سدهای هاله، کزنار، خان آباد و مروک بطور کامل انجام شده است. گزارشات رفتارنگاری این سدها توسط مشاور در سه ماهه اول ۱۴۰۱  تهیه و پس از تایید کمیته ایمنی و پایداری به شرکت مدیریت منابع آب ارسال شده است.
عزیزی مقدم پیشرفت پروژه های طرح تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری را یکی دیگر از اقدامات درفرآیند ارزیابی ایمنی وپایداری سدها برشمرد و افزود: طرح تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری بعنوان یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی است که سالانه اعتبار جداگانه ای برای مطالعه و پیمان این طرح تخصیص داده میشود.
مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: پروژه های طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای بررسی و مطالعه وضعیت ابزار دقیق سدهای کزنار، هاله و خان آباد با مشاور پروژه مطالعاتی قرارداد منعقد شده است. همچنین پروژه مطالعه رفتارنگاری سدها و افزایش ارتفاع سرریز سد کزناربا ۸۰ درصد پیشرفت در دست اقدام می باشد.