تهیه طرح مطالعاتی مخاطرات طبیعی استان لرستان
تهیه طرح مطالعاتی مخاطرات طبیعی استان لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان تاکید کرد: به منظور شناسایی و جلوگیری از فرو نشست زمین در برخی از مناطق استان لازم است تهیه طرح مطالعاتی مخاطرات طبیعی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، احمدرضا دالوند در بازدید از مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان بر لزوم تهیه و تکمیل طرح مطالعاتی ظرفیت‌های معدنی و نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی استان تاکید و اظهار کرد: جمع‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و در اختیار قرار دادن نقشه‌ها واطلاعات این مرکز می‌تواند نقش مهمی در توسعه و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.

وی ادامه داد: محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و… به منظور شناسایی بهتر و آشنایی بیشتر با پتانسیل های استان بایستی از ظرفیت‌های این مرکز استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: به دلیل شرایط ژئوفیزیکی و موضوعات مرتبط با بحران در استان این سازمان لازم است طرح مطالعاتی مخاطرات طبیعی لرستان را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی افزود: به منظور برنامه‌ریزی ستاد بحران برای جلوگیری از پدیده فرونشست زمین در برخی از مناطق استان تهیه گزارش مخاطرات زمین‌شناسی بسیار حائز اهمیت است.