تولید ۵ هزار میلیارد تومانی محصولات کشاورزی لرستان در سال ۹۵/ عبدالرضا بازدار
تولید ۵ هزار میلیارد تومانی محصولات کشاورزی لرستان در سال ۹۵/ عبدالرضا بازدار

به گزارش خبرنگار گفتار ما، عبدالرضا بازدار در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه لرستان دارای ۷۸۰ هزار هکتار زمین زراعی است، اظهار کرد: ۱۸۵ هزار هکتار از زمین‌های زراعی استان یعنی معادل ۲۳ درصد آبی و مابقی آن‌ها دیم هستند. ‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان کل تولیدات کشاورزی لرستان را در سال گذشته […]

بازداربه گزارش خبرنگار گفتار ما، عبدالرضا بازدار در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه لرستان دارای ۷۸۰ هزار هکتار زمین زراعی است، اظهار کرد: ۱۸۵ هزار هکتار از زمین‌های زراعی استان یعنی معادل ۲۳ درصد آبی و مابقی آن‌ها دیم هستند.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان کل تولیدات کشاورزی لرستان را در سال گذشته ۳ میلیون تن به ارزش ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بنابراین تولیدات کشاورزی در اقتصاد استان نقش بسزایی دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذار توجیه‌‌پذیر است، مطرح کرد: لرستان یازدهمین استان کشور از نظر میزان تولیدات کشور است.

وی ادامه داد: در چهار سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان تراکتور و ادوات دنباله‌رو کشاورزی وارد استان شده است.

بازدار توسعه کشت گلخانه‌ای، توسعه ۶۰ هزار هکتار باغات در اراضی شیب‌دار، کشت گیاهان دارویی، توسعه آبزی‌پروری و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات را از اهداف این سازمان دانست.

خبرنگار: الهام آریان فر