تیراندازی در مجالس عروسی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد/ فرمانده انتظامی استان لرستان
تیراندازی در مجالس عروسی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد/ فرمانده انتظامی استان لرستان

به گزارش ” گفتار” فرمانده انتظامی استان لرستان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تیراندازی در مجالس عروسی باعث ایجاد وحشت و ناامنی می شود بر این اساس هر گونه تیراندازی در مجالس عروسی پیگرد قانونی دارد. سردار محمد قنبری افزود: در راستای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند تیراندازی در مجلس عروسی مصوبه ای از شورای […]

%d9%82%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86به گزارش ” گفتار” فرمانده انتظامی استان لرستان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تیراندازی در مجالس عروسی باعث ایجاد وحشت و ناامنی می شود بر این اساس هر گونه تیراندازی در مجالس عروسی پیگرد قانونی دارد.

سردار محمد قنبری افزود: در راستای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند تیراندازی در مجلس عروسی مصوبه ای از شورای تامین استان اعلام شده است که در صورت این اقدام صاحبان عروسی مورد پییگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: به همین منظور این افراد با تشکیل پرونده قضائی به مراجع قانونی معرفی می شوند.

خبرنگار: الهام قاسمی