ثبت اموال دستگاه های اجرایی لرستان در سامانه جامع اموال “سادا”
ثبت اموال دستگاه های اجرایی لرستان در سامانه جامع اموال “سادا”
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: اموال دستگاه های اجرایی لرستان لازم است حتما در سامانه جامع اموال "سادا" ثبت شوند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، الهام شاداب فر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی “سادا” ثبت و تکمیل نمایند.
وی افزود: در صورتی که اموال ثبت نشده در سادا، از طرق بازرسی میدانی یا گزارش های مردمی توسط این اداره کل شناسایی شود، اسناد مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت اصلاح و فروش یا تعیین تکلیف گردد.
مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی و سایر منابع برای موارد ثبت نشده در سادا ممنوع بوده و عدم اجرای آن، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است.
شاداب فر تصریح کرد: درسال ۱۳۹۹ کلیه دستگاه های اجرایی محلی ۹۳ درصد اموال خود را در سامانه مذکور ثبت نموده در صورتی که در سال ۱۴۰۰ با تلاش همکاران اداره اموال این اداره کل ثبت اطلاعات در سامانه به ۱۰۰ درصد افزایش و این اداره کل مقام برتر در سطح کشور را کسب نموده و مورد تقدیر مقامات وزارت متبوع قرار گرفت.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به سند تگ برگ، گفت: تاکنون ۹۰ درصد از کل اسناد دفترچه‌ای استان تبدیل به تک برگ شده و کلیه دستگاه های اجرایی (به غیر از دستگاه‌های اجرایی متمرکز) مکلفند اسناد مالکیت املاک و اراضی خود را به این اداره کل تحویل نمایند تا در مخزن اسناد دولتی مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی نگهداری شود.
وی همچنین گفت: از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی لرستان در سال گذشته با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز صدور سند تک برگ دولتی ۲۲۴ ملک مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استان که دارای کاهش مساحت می‌باشند، دریافت نموده که به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال جهت صدور سند معرفی شدند.