جاده پلدختر به خرم آباد، قتل گاه آدم های بی گناه
جاده پلدختر به خرم آباد، قتل گاه آدم های بی گناه
می طلبد متولیان امر خصوصا استاندار و مجمع نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی همصدا با هم فریاد مظلومیت مردم نجیب لرستان و مشخصا شهرستان پلدختر بوده و نسبت به تامین اعتبارات لازم در تسریع بهسازی بهینه این جاده که زمانی از طرف دولت وقت بعنوان منطقه ویژه گردشگری مدنظر بود، اقدامات لازم را بعمل اورند، طوری نشود که آیندگان ما را نبخشیده و از ما بخاطر بی توجهی و احیانا سهل انگاری به بدی یاد کنند...

حسام شفیعی، سردبیر نشریه گفتار ما طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده اند نوشت: روزها و هفته ها نیست که خبری از تصادفات جاده ای در استان لرستان و مخصوصا شهرستان پلدختر، تیتر یک رسانه ها دیداری و شنیداری نباشد، پلدختر سرزمین محروم و مظلومی که سال های سال است تمام ظرفیت ها و زیرساخت های اصلی و فرعی آن با گذشت زمان بخصوص در سیل ویرانگر ۹۸ و همچنین ورود به عصر تکنولوژی، همان طور در حد ۲۰ و ۳۰ سال قبل مانده و چه بسا بدتر از آن نیز شده باشد.

راه و جاده بی شک یکی از مهم ترین زیرساخت های اصلی توسعه در کنار آب و… می باشد که متاسفانه از طرف دولت های مختلف در شهرستان پلدختر به آن هیچ توجه ای نشده است.
تنها راه دسترسی این مردم محروم به مرکز استان لرستان و به طبع به سایر نقاط کشور جاده قدیمی پلدختر به خرم آباد می باشد که جدای از مشکلات خاصی که قبل سیل ۹۸ داشت، در سیل ۹۸ تمام زیرساخت های آن در نقاط مختلف تخریب و پس از بهسازی موقت تبدیل به قتل گاه آدم های بی گناهی شده است که گویی صدایی برای رساندن مشکلات شان به گوش دولت و مشخصا وزیر راه و شهرسازی ندارند.
بله شهرستان پلدختر این روزها و سالهاست در غم از دست دادن عزیزانی است که جان عزیز خود را بر کف دست نهاده و بر اثر حوادث جاده ای از کنار ما رفته اند و ما مانده ایم که طعمه بعدی این جاده غیر استاندارد چه عزیز دیگری است.
و اما، می طلبد متولیان امر خصوصا استاندار و مجمع نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی همصدا با هم فریاد مظلومیت مردم نجیب لرستان و مشخصا شهرستان پلدختر بوده و نسبت به تامین اعتبارات لازم در تسریع بهسازی بهینه این جاده که زمانی از طرف دولت وقت بعنوان منطقه ویژه گردشگری مدنظر بود، اقدامات لازم را بعمل اورند، طوری نشود که آیندگان ما را نبخشیده و از ما بخاطر بی توجهی و احیانا سهل انگاری به بدی یاد کنند…