جذب سرباز امریه در صندوق بیمه روستاییان لرستان
جذب سرباز امریه در صندوق بیمه روستاییان لرستان
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر لرستان از فرآخوان جذب سرباز امریه در صندوق بیمه روستاییان و عشایر لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمدرضا عسکریان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این صندوق از بین متقاضیان خدمت مقدس سربازی که به رایانه تسلط کامل داشته باشند به صورت امریه جذب می‌کند.
وی افزود: متقاضیان واجدان شرایط می‌توانند حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت در ساعات اداری به آدرس: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر لرستان واقع در خرم‌آباد، میدان کیو خیابان شهید آزادگان صحرایی مراجعه کنند.

  • خبرنگار: الهه احمدی سبزوار