جرایم دیرکرد تسهیلات بدهکاران به بانک کشاورزی لرستان بخشوده می‌شود
جرایم دیرکرد تسهیلات بدهکاران به بانک کشاورزی لرستان بخشوده می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گفتار ما، به نقل از روابط عمومی بانک‌ کشاورزی استان لرستان مجید یوسفی با اشاره به اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه اظهار داشت: بنا بر تبصره ۳۵ و بر اساس مجوز بانک مرکزی در صورتی که بدهکاران تا ۲۸ اسفند ماه سال ۹۵ با مراجعه به شعب بانک کشاورزی نسبت […]

بانک کشاورزیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی گفتار ما، به نقل از روابط عمومی بانک‌ کشاورزی استان لرستان مجید یوسفی با اشاره به اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه اظهار داشت: بنا بر تبصره ۳۵ و بر اساس مجوز بانک مرکزی در صورتی که بدهکاران تا ۲۸ اسفند ماه سال ۹۵ با مراجعه به شعب بانک کشاورزی نسبت به پرداخت نقدی اصل بدهی خود اقدام کنند، مشمول بخشودگی سود، سود پس از سر رسید و جرایم دیرکرد می‌شوند.

یوسفی گفت: ملاک اصلی محاسبه اصل بدهی، آخرین قرار داد منعقد شده بین بانک و مشتری بوده و فقط یک پرونده تسهیلاتی مشتری مشمول استفاده از این قانون می‌شود.

وی افزود: خسارت‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، بدهکارانی که از تسهیلات مسکن روستایی استفاده کرده‌اند و همچنین آن دسته از آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه که بدهی آنان استمهال شده است در اولویت هستند و سایر بدهکاران به بانک کشاورزی مشمول این قانون در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

شایان ذکر است، با توجه به محدودیت زمانی اولویت با مشتریانی خواهد بود که زودتر نسبت به واریز نقدی اصل بدهی خود اقدام می‌کند.