جریمه های سنگین در انتظار کسانی که اقدام به کاشت گیاهان غیر مجاز می کنند
جریمه های سنگین در انتظار کسانی که اقدام به کاشت گیاهان غیر مجاز می کنند
فرماندار شهرستان دلفان عنوان کرد: جریمه های سنگین در انتظار کسانی که اقدام به کاشت گیاهان غیر مجاز می کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اصغر قهرمانی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر که با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مدیرکل بهزیستی و سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید عنوان کرد: با ایجاد پاسگاه های منابع طبیعی در مناطق دور دست و همچنین مبارزه جدی با کاشت گیاهان غیر مجاز، شهرستان را از شر این گیاهان خانمان سوز رها سازیم.
وی همچنین افزود: باید با برنامه ریزی بهتر و با همکاری و همیاری ادارات مربوطه و البته با پشتوانه مسئولین استانی تلاش خود را جهت جلوگیری از کاشت گیاهان غیرمجاز بعمل آوریم، قهرمانی تصریح کرد: جریمه های سنگین تر و شدیدتری در نظر گرفته تا کسی به خود اجازه این نوع کشت را ندهد، مواد مخدر بلایی خانمان سوز است که به راحتی باعث تخریب و تضعیف خانواده های می شود.