حسنی سرپرست مرکز درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد شد
حسنی سرپرست مرکز درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد شد
طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، طی حکمی از طرف دکتر بهرام دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  دکتر حمزه حسنی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد منصوب شد.
حسنی متخصص بیهوشی و سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلسله‌ را در کارنامه خود دارد.
پیش از این دکتر عباس پزشکی متخصص روانپزشکی مسوولیت مرکز عشایر خرم آباد را دارا بود.

*خبرنگار: آرین شفیعی