حفاظت از بناهای ۰۷ به شهرداری واگذار شده است
حفاظت از بناهای ۰۷ به شهرداری واگذار شده است
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت:حفاظت از بناهای ۰۷ به شهرداری واگذار شده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ به نقل از فارس، سید امین قاسمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ما صورت جلسه کرده‌ایم و این بناها از سوی ارتش به شهرداری تحویل داده شده است، گفت: وظیفه حفاظت بر عهده شهرداری است، بر اساس همین صورت جلسه بعد از دو سال ارتش این بناها را به بخش خصوصی برای حفاظت واگذار می‌کند.
وی با بیان اینکه چون صورت جلسه شده، از بناها مستند سازی کرده‌ایم، عکس و فیلم گرفته‌ایم، گفت: شهرداری الان موظف است که حفاظت کند، در وهله دوم ما هیچ اعتباری برای این کار نداریم، قانون هم به ما اجازه این کار را نمی‌دهد، قانون به صراحت اعلام کرده که وظیفه حفاظت، مرمت، بهره برداری هم شأن اثر در بناهای تاریخی بر عهده مالک حقیقی یا حقوقی است.
قاسمی با تاکید بر اینکه ما در این دو سال حداقل ۲۰ جلسه با شهرداری و ارتش داشته‌ایم و اعلام کرده‌ایم که حفاظت از این بناها را به ما واگذار کنند گفت: ما می‌گوئیم برای این کار اعتبار در نظر می‌گیریم، اما تا زمانی که در ید و تملک دستگاه و شخص دیگری است، ما اجازه اینکه پول دولت را آنجا هزینه کنیم را نداریم و اصلاً به ما پولی نمی‌دهند.