حمایت از طرح های دانش بنیان از اهداف دانشگاه علوم پزشکی لرستان است
حمایت از طرح های دانش بنیان از اهداف دانشگاه علوم پزشکی لرستان است
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: یکی از اهداف دانشگاه علوم پزشکی لرستان، حمایت از طرح های دانش بنیان است و علاوه بر طرح های پژوهشی، پایان نامه های محصول محور نیز مورد حمایت این دانشگاه قرار می گیرند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان در جمع رسانه ها افزود: یکی از اهداف دانشگاه علوم پزشکی لرستان، حمایت از طرح های دانش بنیان است و علاوه بر طرح های پژوهشی، پایان نامه های محصول محور نیز مورد حمایت این دانشگاه قرار می گیرند.

وی گفت: اگر این طرح ها و پایان نامه ها به نتیجه برسند احتمال اشتغال زایی و در آمد زایی آنها نسبت به طرح های دیگر بیشتر است و از آنجائیکه ، یکی از اهداف طرح های تحقیقاتی رفع بیکاری و در آمد زایی برای کشور است ، حمایت از آنها باید جزء اولویت های هر دانشگاه باشد و بخشی از بودجه های خود را باید در حمایت از آنها مصرف کنند.