حمله به سوریه؛ نشانه سطح هوش عملیاتی ضعیف سیاستمداران آمریکا بود/ بهمن دیناروند
حمله به سوریه؛ نشانه سطح هوش عملیاتی ضعیف سیاستمداران آمریکا بود/ بهمن دیناروند

اگر چه ازسیاستمداران آمریکا انتظار تعمق و اندیشیدن در مسائل مهم و حساس نمیرود ولی حمله اخیر به سوریه به خودی خود نشان داد که دولتمردان آمریکایی از هوش عملیاتی مناسبی برخوردار نیستند و فاقد هوشمندی لازم در عرصه مدیریت بین المللی و جهانی هستند. حمله آمریکا و همپیمانانش به سوریه در پی ناکامی های […]

دینارونداگر چه ازسیاستمداران آمریکا انتظار تعمق و اندیشیدن در مسائل مهم و حساس نمیرود ولی حمله اخیر به سوریه به خودی خود نشان داد که دولتمردان آمریکایی از هوش عملیاتی مناسبی برخوردار نیستند و فاقد هوشمندی لازم در عرصه مدیریت بین المللی و جهانی هستند. حمله آمریکا و همپیمانانش به سوریه در پی ناکامی های متعدد آنها در مناطق مختلف جهان بویژه تضعیف و شکست تکفیری ها و جریان های تندرو در خاورمیانه از جمله در سوریه صورت گرفت؛ دولتمردانان آمریکایی در راستای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در حل چالشهای بین المللی و نیر ناتوانی در تحکیم گروه های تکفیری؛ پادو» و همسو با خود در سوریه اقدام به عملیات نظامی نمودند که ترامپ در اظهاراتش از اجرای این عملیات به یک عملیات تمام عیار نام برد؛ در حالیکه عقیم ماندن عملیات مزبور حاکی ازسطح ضعیف این عملیات بود. بطوریکه دولت سوریه بااستفاده ازبخشی ازتوانمندیهای موجود خود (نه تکنولوژی روز موجود) اغلب موشکهای فوق مدرن ائتلاف آمریکارا رهگیری و ساقط کرد و به دنبال آن مورد طعن و تمسخر سیاسیون و رسانه ها از جمله CNN نیز قرارگرفت.

نکته دیگر اینکه حمله ائتلاف محدود آمریکا به سوریه که بااستفاده از تئوریهای سیاستمداران رژیم اشغالگرو بی ریشه صهیونیستی و حمایتهای مالی دولتمردان ناشایست و الینه شده و خود فروخته عربستان صورت گرفت؛ به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یک جنایت آشکار بشمار میرود. دولتمردان آمریکا حداقل در دهه اخیر از ائتلاف و اجماع فراگیر در عرصه جهانی ناامید شده اند و همانطوریکه همه میدانیم اکثر دولتهای اروپائی و آسیایی؛ آفریقایی و… به رغم ادوار گذشته از همراهی با سیاستهای مداخله جویانه و تصمیمات نامیمون دولت آمریکا خودداری می نمایند؛ چه بسا اگر دولتمردان آمریکا به همراهی سایر دولتها مطمئن و دلخوش می بودند به فعالیتهای خرابکارانه و مداخله جویانه بیشتر و درسطح وسیعتر دامن میزدند.

ایجاد مقبولیت داخلی توسط ترامپ را میتوان از دیگر اهداف وی در انجام چنین عملیاتهایی برشمرد. درحالیکه براساس نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسات مختلف از جمله موسسه گالوپ سطح مقبولیت ترامپ در میان عامه مردم آمریکا به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است وقطعا «بااعتراضات وتجمعات گسترده مردم و موسسات مردم نهاد آمریکا نسبت به حمله اخیر به سوریه این سطح از مقبولیت نیز کاهش خواهد یافت.

ترامپ در اظهاراتش پس از حمله به سوریه از عدم انتفاع دولت ایران ناشی ازشکست داعش سخن راند. همانطورکه میدانیم و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز در جمع مردم و مسئولین فرمودند نگاه و حمایت ایران در حمایت از کشورهای مسلمان منفعت طلبانه نبوده و نیست بلکه صرفا باهدف دفاع ازمظلوم صورت میگیردواین درحالیست که عکس سخن ترامپ مصداق پیدا میکند بطوریکه با مطالعه»قانون امنیت ملی آمریکا “به صراحت و بارها این سیاست سودجویانه مطرح شده و به امضای روسای جمهوراین کشورنیز رسیده است.

امید می رود سیاستمداران آمریکا و همپیمانان او با تعقل بیشتر برای حقوق واقعی سایرملتها احترام قائل شوند که در غیر اینصورت روز به روز شاهد اضمحلال و خواری  زورگویان عالم خواهیم بود و این وعده الهی است.

مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و سیاسی؛اجتماعی