حکایت ما لرستانی ها و مافیای آب
حکایت ما لرستانی ها و مافیای آب
امیدواریم استاندار لرستان در ادامه این مسیر تسلیم اعمال نفوذهای مافیای آب نشود و از فعالین رسانه ای و خواص استان انتظار میرود در ماجرای حق آبه، مرزبندی هایِ مسمومِ گذشته را کنار گذاشته و در این زمان حساس موضع واحدی اتخاذ کنند تا بلکه گره گشای مشکلات استان باشد.

مجید بیرانوند، فعال رسانه ای لرستان طی یادداشتی که برای پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: سالهاست درگیر مافیاییم؛ نه یک سال، نه ده سال، بلکه هفتاد سال! شاید عمرشان به همان زمانی برسد که استارت سد سازی در ایران زده شد؛ همان زمانی که میگفتند لرستان با این همه آب، سد میخواهد چکار؟! و اما حالا و پس از گذشتِ نزدیک به ٧ دهه از آن سال ها شاهد آنیم که نه تنها برایمان سد نمیسازند که بلکه در این روزگار تلخ تر از زهری که ما لرستانی ها و کشاورزان مظلوممان پشت سر میگذارند گاهی حتی ما را از برداشت این نعمت خدادادی منع میکنند!
نمیخواهم بگویم زیویار شق القمر کرده یا قصد دارد شق القمر کند، اما همین که میبینم مانند خیلی از هم استانی هایش موضوع آب را به اولویت اول پیگیری هایش تبدیل کرده احساس خوبی دارم؛ پیگیری هایی که اگر در زمان استاندارنِ تماماً غیر بومی قبلی انجام میشدند شاید امروز شاهد این حجم از بحران در لرستانِ محروم نبودیم!
پیگیری های زیویار در خصوص حق آبه مردم لرستان را به فال نیک میگیریم و از این قبیل اقداماتِ موثر که میتواند کورسوی امیدی در این ظلماتِ سراسر غمِ دیارمان باشد استقبال و حمایت میکنیم.
امیدواریم زیویار در ادامه این مسیر تسلیم اعمال نفوذهای مافیای آب نشود و از فعالین رسانه ای و خواص استان انتظار میرود در ماجرای حق آبه، مرزبندی هایِ مسمومِ گذشته را کنار گذاشته و در این زمان حساس موضع واحدی اتخاذ کنند تا بلکه گره گشای مشکلات استان باشد.