حکمرانی پژوهش، مسئله‌ها و نامسئله‌ها در جامعۀ ایران
حکمرانی پژوهش، مسئله‌ها و نامسئله‌ها در جامعۀ ایران
حکمرانی پژوهش در قالب مدل های مختلف در صدد آن است که به پژوهش ها جهت بدهد از جمله اجباری، تعاملی، تشویق و باز تفسسیر. اما د رنهایت این پژوهشگر است که باطرح مسأله و صورتبندی مسئله سیطره سطح خرد حکمرانی پزوهش بر سطوح میانی و کلان را رقم می زند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، به همت دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه ایلام، نشست تخصصی حکمرانی پژوهش : مسئله‌ها و نامسئله‌ها در جامعۀ ایران با حضور دانشگاهیان و جمعی از علاقمندان در سالن اجتماعات دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام برگزار گردید.

در این نشست، دکتر علی ایار مدرس مدعو گروه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه ایلام به بررسی نحوۀ مواجهۀ محققین با پدیده‌های اجتماعی و سویافتگی آنان در جایگزین ساختن نامسئله‌ها به جای مسائل اجتماعی فرهنگی و مغفول ماندن مسائل اساسی جامعه به بحث پرداختند. در زیر ، خلاصه‌ای از سخنرانی دکتر ایار تقدیم عزیزان می‌گردد:

قبل از هرچیز از گروه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه ایلام ، دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن دانشجویی جامعه‌شناسی به خاطر راه اندازی این نشست‌های تخصصی کمال تقدیر و تشکر داریم، موضعی که قصد دارم در مورد آن صحبت کنم حکمرانی پژوهش و مسئله های و نامسئله های جامعه ایرانی است.

تصور اثباتی از علم و این که این موضوع که علم منطق درون ساحتی دارد و این گزاره که علم تنها با این منطق درون ساحتی پیش می رود با ظهور رویکردهای پسا اثباتگرایی و بعد از آن رویکردهای تفسیری، انتقادی و… در مظان سوال قرار گرفته است. تصور علم خود بنیادو خالصی که ما در دوره اثبات گرایی داشتیم با تصور علم متأثر و متعامل با جهان فرهنگی پژوهشگر و محیط اجتماعی- سیاسی پیرامون پژوهشگر جایگزین شده است.با پذیرش این مفرضات در ارتباط با علم اهمیت حکمرانی پژوهش آشکار می شود.

حکمرانی پژوهش از جمله عوامل غیر معرفتی خارج از ساحت علم است که می تواند بر پژوهش تأثیر گذار باشد.یکی از عوامل غیر معرفتی موثر بر علم حکومت ها، سیاست ها، نهادهای وابسته هستند. و این تأثیر از طریق حکمرانی یعنی ساخت اعمال اقتدار بر روی شبکه کنشگرانی که به صورت متقابل به یکدیگر وابسته هستند اتقاق می افتد.

حکمرانی پژوهش به نحوه چینش روابط اقتدار در شبکه کنشگران موجود در عرصه پژوهش می پردازد. شناسایی کم و کیف این روابط کمک می کند تا پژوهش ها در مسیرهای مورد نظر جهت داده شوند. لازم است در آغازبحث اشاره کنم که علوم اجتماعی و جامعه شناسی ایران دستاوردهای بزرگی داشته است البته در کنار نقدهای که به آن وارد است. علوم اجتماعی در گفتمان سازی و نقد برنامه های توسعه ای جامعه ایرانی نقش داشته است؛ انتظار از نهاد جامعه شناسی ایران با عنایت به حجم این همه فارغ التحصیل و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بیشتر از وضعیت کنونی است.

در هرنوع حکمرانی با سطوح سه گانه کلان، میانه و خرد مواجه هستیم، اما در حکمرانی پژوهش این سطح خرد یعنی پژوهشگر است که نسبت به سایر سطوح نقش مهم تری ایفا می کند. زیرا در نهایت این پژوهشگر است که تصمیم می گیرد که چه موضوعی را انتخاب و کدام موضوعات را به حاشیه هدایت کند. پژوهشگر به عنوان خردترین سطح دارای فاصله معرفتی با سطوح میانی و کلان حکمرانی پژوهش هستند.

حکمرانی پژوهش در قالب مدل های مختلف در صدد آن است که به پژوهش ها جهت بدهد از جمله اجباری، تعاملی، تشویق و باز تفسسیر. اما د رنهایت این پژوهشگر است که باطرح مسأله و صورتبندی مسئله سیطره سطح خرد حکمرانی پزوهش بر سطوح میانی و کلان را رقم می زند.

مطالعات مختلفی در خصوص علم صورت گرفته است که برخی به عوامل درون دنیای علم یا همان عوامل معرفتی متمرکز هستند و برخی بر عواملی خارج از ساحت علم متمرکز هستند و برخی رویکردها به علم نگاه تلفیقی دارند یعنی همزمان به نقش عوامل درون ساحتی و برون ساحتی علم توجه دارند همچنین در خصوص پژوهش مطالعات را می توان در قالب های ذیل دسته بندی نمود؛ مطالعات محیط سازمان پژوهشی، مطالعات بنیادین ساخت گرایانه و مطالعات در باره دانش تولید نشده. که این منظر باید توضیح داده شود که چرا در علوم اجتماعی – انسانی جامعه ما این همه حوزه ناپژوهیده وجود دارد این همه موضوع نا اندیشیده و نا پژوهیده چگونه مورد غفلت واقع می شوند و چگونه می توان آنها را به کانون توجه جامعه شناسی و علوم انسانی اجتماعی ایرانی برگرداند؟

سوالی که می تواند مطرح شود این است که آیا وضعیت علوم اجتماعی ایرانی مسئله مند شده است؟ اگر چنین است چگونه می توان این مسئله مندی را توضیح داد. چگونه می توان علوم اجتماعی را به جامعه ای که در آن نفس می کشد مرتبط نمود؟ این ربط از طریق مسئله ممکن می شود و برای نیل یه این منظور باید در حکمرانی پژوهش در خرد ترین سطح یعنی پژوهشگر مسئله شناس داشت.
.

بسیاری از جامعه شناسان ایرانی که خود از مسئله شناسان و از الگوهای موفق مسئله شناسی هستند به وضعیت مسئله مند علوم اجتماعی اشاره کرده اند از جمله می توان تقی آزادارمکی،مرتضی فرهادی، ابراهیم توفیق، محمد امین قانعی راد، نعمت الله فاضلی،میرسپاسی، پارسانیا، رفیع پور و… اشاره نمود.

در بسیاری از موارد علوم اجتماعی ما در دام مسئله ناشناسی افتاده است یعنی اسیر نامسئله ها شده است. در چنین شرایطی علوم اجتماعی سایه اش بر سر سرزمین پدری فرود نمی آید. نظام دانایی و نظام دانش انسانی و اجتماعی ما به نا مسئله ها می پردازد . فاضلی این موضوع مسئله وارگی به جای مسئله ها؛ فرهادی این وضعیت را به راه رفتن در خواب یا فرار و فراموشی و آزاد ارمکی از آن تحت عنوان بی کانونی جامعه شناسی و ارائه روایت نیستی از جامعه ایرانی یاد می کند.

باید گفت که مسئله چیست؟ مسئله ها از درون تحولات تاریخی و اجتماعی ملت ها و جوامع بر می خیزند، اما این محققان هستند که باید به آنها صدا بدهند و آنها را رؤیت پذیر سازند. اما متأسفانه در روند مسئله یابی ما بیشتر از مدل استقراضی استفاده می کنیم. این مدل از مسئله یابی در تجارب زیسته و لحظه اکنون جامعه تأمل نمی کند. نسبت به تحولات تاریخی جامعه خود کر و کور است. در مدل عاریه ای و استقراضی شبیه این است که فرد برود و درد را از دیگران قرض بگیرد، دارو را می شود عاریه و قرض گرفت، ما خیلی وقت ها درد هایمان قرضی هستند.

چکارکنیم که فئودالیته به ریز شبیه آن چه در تاریخ اروپا رخ داده است، در جامعه ما رخ نداده است؟ چکار کنیم که طبقه متوسط جامعه ایرانی مو به مو شبیه طبقه متوسط جوامع غربی نیست؟ یک سیاح با اهداف استعماری- نظامی از بخشی از مناطق کشور دیدن کرده است، جامعه ایرانی را تنبل تعریف کرده است، ناپژوهشگر بر می دارد و با تمسک و استناد به یک اشاره سطحی و غیر تخصصی بدون تأمل در در تاریخ جامعه ایران و تاریخی دیدن اکنون جامعه ایرانی ، تنبلی را به عنوان مسئله جامعه ایرانی تعریف می کند. در صورتی که شواهد و تجارب تاریخی مردم ایران از سختکوش ترین مردم دنیا هستند. بالاخره در این جامعه هم نیروهایی وجود داشته اند؟ این جامعه را متحول کرده اند تغییر داده اند، باز اندیشی کرده اند. در یک سده دو انقلاب کرده اند. رویکرد استقراضی این تحولات را نمی بینند.

دکتر فاضلی در کتاب زندگی سراسر فهم مسأله است. به دو مدل مسئله شناسی اشاره می کند. رویکرد شکاف یابی که نوعی مسئله یابی محافظه کارانه است در این مدل پزوهشگر با تأمل در نظریه های جامعه شناسی به دنبال آن موضوعی را برای پزوهش پیدا کند و رویکرد به چالش کشیدن که نوعی مواجهه مستقیم با تجارب زیسته است و دقیقا درمقابل مدل استقراضی /عاریه ای مسئله یابی قرار دارد. حالا باید دید این مسئله یابی چه فایده ای دارد؛ مسئله یابی می تواند یک موضوع را وارد گفتمان عمومی جامعه بکند، متأسفانه امروزه شبکه های اجتماعی هستند که برای علوم اجتماعی ایرانی گفتمان سازی می کنند.

مسئله یابی درست و مسئله کارکرد مدیریتی دارد موجب تجدید نظر در سیاست گذاری ها می شود از جهت دیگر انسانی هم دارد یعنی رنج ها ی جامعه انسانی را به تصویر می کشد. مسئله اگر نامسئله نباشد، اصیل باشد،پژوهش اصیل و در نهایت موجب پاسخ اصیل می شود.

برای مسئله شناسی رویکردهای مختلفی وجود دارد ما می توانیم از منظر دستگاه مفهومی هر کدام متفکران مولفه هایی برای تشخیص مسئله و نا مسئله داشته باشیم. از جمله دورکیم، فوکو، بوردیوی، پوپر، میلز، مه یر ، بدیو. از آنجا که دغده من ربط است یعنی چگونه فرود آوردن و فرود آمدن علوم اجتماعی در سرزمین پدری است. دورکیم و فهم قواعد روش دورکیم را مناسب ترین مدل برای این ربط می دانم.

دورکیم مسئله را به جامعه یعنی فراتر از تجربه های فردی مرتبط می کند. اینجا تخیل جامعه شناسی میلز کاملاً مدیون دورکیم است، دورکیم با تشریح قاعده دیدن و حرکت از پدیده ها و واقعیت اجتماعی به ذهن پژوهشگر را یاری می کند که اسیر مفروضات، بدیهیات پیشین نشود ، مسیری در اختیار قرار می دهد که ما در دام مسئله های استقراضی یا نامسئله ها نیفتیم.

از منظر پوپر علم با مسئله شروع می شود. بنا به منطق پوپر می توانیم به مسئله یابی محتاط و مسئله یابی گستاخ اشاره کنیم. مسئله محتاط، شانه به شانه نامسئله حرکت می کند فرصتی برای اندیشیدن و از نو نگریستن در اختیار نمی نهد. اما مسئله یابی گستاخ فرصتی برای بازاندیشی و از نو نگریستن و عبور از مفروضات موجود است ملاحظه بفرمایید.در شرایطی که چارچوب مفهومی و نظری جامعه شناسی بسته می شود.
.

جامعه شناسی بنام نیل پستمن از زوال کودکی صحبت می کند. بوردیو معتقدست خیلی از مسائل مطرح شده شبیه انشاهای دبیرستانی هستند، مسئله نیستند چون توسط کارنابلدها در جامعه شناسی مطرح می شوند، کاربلد ها در جامعه شناسی در اصل مسئله شناس هستند از امور بدیهی فراتر می روند. البته آلن بدیو معتقد است که رخدادهای وجود دارند که برای مسئله شدند باید وفادارانی پیدا شوند که آنها را از سطح رخداد خارج کنند وبا طرح و تحلیل آنها را به سطح مسدله ارتقاء دهند. موضع آب به عنوان مثال یکی از این موضوعات است که در سال های اخیر به مثابه رخداد وجود داشت، اما عدم طرح آن را به سطح مسئله ارتقاء نداد. به همین دلیل امروز جامعه در این خصوص غافلگیر شده است و بسیار از مسائل دیگر که در انتظار طرح شدن هستند.

مسئله یابی از نظر میلز ایجاد بین تجربه تجارب فردی با تاریخ و تجارب جمعی است. موضوعی که ما از آن غافل هستیم و متأثر از آن جامعه شناسی را تبدیل به آسیب شناسی اجتماعی کرده ایم. ما به دلیل عدم تأمل در تجارب جمعی جامعه ایرانی و عدم درک پیوند آنها با تاریخ نامسئله ها را جایگزین مسئله ها کرده ایم؟ به عنوان مثال در همین مناطق ایلام و لرستان از دوره صفویه شاهد تبعید های گسترده مردم به سایر مناطق بوده ایم و تبعید یعنی فروپاشی سرمایه اما درجامعه شناسی در خصوص آن صحبت نمی شود، انگار نیاکان ما این موضوع را تجربه نگرده اند.

بین نظام دانایی/ دانش ما و مسئله ها فاصله وجود دارد این فاصله سبب شده است که جامعه و بسیاری علوم اجتماعی ما را غیر مرتبط و غیر کاربردی بدانند هر چند که کاربرد تنها فایده جامعه شناسی نیست. از منظر العطاس ها – سید حسین و فرید-می توان به علوم اجتماعی دگرواره اشاره کرد، سید حسین العطاس جامعه شناس اهل مالزی معتقد است که می توان قائل به دو نوع جامعه شناسی بود اول جامعه شناسی جهانی که امروزه وضعیت هژمونیکی پیدا کرده است و دیگری جامعه شناسی ملی که در حاشیه است، ضرورت دارد که جامعه شناسی ملی با تأمل در تاریخ و تجارب خود هم صدای خود را به گوش جامعه شناسی جهانی برساند آن را غنی تر نمود و از جامعه شناسی جهانی به مثابه یک میراث مشترک استفاده کند. البته نزاع ما با اندیشه های غیر تمدنی مسبوق به سابقه است رودکی در قرن سوم هجری می گوید «… چه آب جویم از جوی خشک یونانی» اندیشه غیر را رودکی در مقام شعر غیر ضرور می داند البته جامعه ایرانی عصر رودکی بخوبی پذیرای اندیشه ها بود این در مقام شعر است.

العطاس ها جوی یونانی یا علوم اجتماعی غربی را خشک و بی فایده نمی دانند بلکه بر لزوم استفاده از آن تأکید دارند. علوم اجتماعی دگرواره دعوتی است برای مداقه و تأمل در مسائل مرتبط. البته آنها مخالف تورش قومی هستند. آنها معتقدند که باید از علوم اجتماعی غربی اسطوره زدایی بشود چرا که از نظر العطاس جهان سومی به استقلال سیاسی رسیده اند اما به استقلا دانشگاهی نرسیده اند و قصه ذهن اسیر همچنان ادامه دارد.

این که چرا نامسئله ها ، مسئله شده اند دلایل زیادی داشته است که برخی از مهمترین این دلایل عبارتند از : مسئله مند شدن جامعه شناسی. دکتر آزاد ارمکی این موضوع را با عنوان بی کانونی شدن جامعه شناسی و غلبه روایت نیستی در جامعه شناسی ایرانی توصیف می کند و از تز روایت انتقادی امید بخش دفاع می کند. از جمله عوامل دیگر می توان به فرمالیسم روشی، غفلت از مطالعات طولی و تاریخی،مخدوش شدن زیست جهان پژوهشی، عدم تعامل بین پزوهشگران، فقدان پزوهش های میان رشته ای ، غلبه آسیب شناسی اجتماعی اشاره کرد.

برای این که دوباره جامعه شناسی به کانون خودش و به مسئله ها باز گردد . یعنی پرسش های اصیل در جامعه شناسی ایران طرح شود و در نتیجه پاسخ های دقیق سامان بگیرد بایستی به موارد زیر توجه داشته باشیم: استقلال زیست جهان پژوهشی را به رسمیت بشناسیم، آموزش انتقادی، هدایت پژوهش های گروهی به صورت تعامل تیمی و بین رشته ای، معرفی جامعه شناسانی که خارج از هزمونی های اجتماعی علمی توانستند از منظری نو مسئله ایران و مسائل ایران را برجسته کردند.

تلاش برای خلق مفاهیم متناسب با تحولات جامعه ایران. من به بیتی از رودکی شاعر ایرانی اشاره کردم بد نیست به آن روایت مشهور قصیده رودکی در بازگردانندن امیر نصر به بخارا از منظر وضعیت کنونی علوم اجتماعی در ایران اشاره کنیم. امیدواریم که اساتید جامعه شناسی با خواندن و ساختن « بوی جوی مولیان»دیگر، بار دیگر امیر نصرسامانی های علوم اجتماعی را به” بخارای ما” یعنی به تاریخ و فرهنگ این سرزمین بر گردانند و آنها را به تأمل و تفکر در سرزمین پدری تجارب تاریخی و فرهنگی خود دعوت کنند.
.بنابراین به تعبیر العطاس ها باید از علوم اجتماعی غربی اسطوره زدایی بکنیم، تقلید ویژگی علوم اجتماعی ما شده است ما یک جامعه شناسی مستقل اما مرتبط با جامعه شناسی عام و جهانی نیاز داریم. شاید خلاقیت فکری درونزا از طریق طرح مسئله های اصیل جامعه ایرانی، جامعه شناسی را بر تاریخ و تجارب جامعه ایرانی متمرکز کند. بنابراین حکمرانی پژوهش اگر چه در سطوح سه گانه خود مهم بنظر می رسد اما به دلیل مختصات خود و قدرت اطلاعاتی و اهمیت دانایی که در پژوهشگر نهفته است باید سطح خرد یعنی پژوهشگر به مسئله شناسی اش توجه داشته باشد.
.