فرمانده انتظامی لرستان عنوان کرد:

خاستگاه اصلی پلیس خدمتگزاری به مردم است

فرمانده انتظامی لرستان خدمتگزاری به مردم را شاخصه اصلی پلیس در تراز جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: مشروعيت و مقبوليت پلیس ایران اسلامی از مردم است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سردار یحیی الهی در جمع کارکنان انتظامی استان بیان داشت: اصلی ترین نگاه پلیس در مأموریت های محوله ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به مردم جامعه است.
وی به رویکرد پلیس مردم محور و جامعه محور اشاره کرد و افزود: نقش مردم در امنیت اجتماعی هم از لحاظ مبارزه با ناامنی و هم به عنوان یکی از عوامل موثر در تامین امنیت اجتماعی دارای اهمیت خاصی است و به همین لحاظ دارای وجوه مختلفی می باشد.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه جوانان در مقابله با ناامنی های اجتماعی نقش زیادی دارند، گفت: جامعه ای که جوانان آن دارای بینش کافی و نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آگاهی داشته باشند و از چارچوب مقررات و موازین شرعی و قانون تشکیل شده گریزان نباشند در آن صورت این جوانان به عنوان زمینه ساز اصلی امنیت اجتماعی محسوب می شوند و دارای نقش مثبت در امنیت می باشند.
این مقام انتظامی لرستان پلیس را خدمتگزار و خادم مردم دانست و خاطرنشان کرد: خدمتگزاری به مردم افتخار نیروی انتظامی است و مردم باید بدانند که پلیس مشروعیت و مقبولیت خود را از آن ها دارد و باید همیشه قانون پذیر باشند و چشم حاضر، ناظر و بیدار قانون در جامعه بوده و در معرفی مجرمان به پلیس همکاری لازم را داشته باشند و هرگز اجاز ندهند مجرمان پشت آنها سنگر بگیرند و به آحاد مردم جامعه آسیب برسانند.
سردارالهی در پایان خاستگاه اصلی پلیس را خدمتگزاری به جامعه برشمرد و بیان کرد: نیروی انتظامی به عنوان سازمانی که از بطن مردم و برای مردم برخاسته است تعامل با ارکان مختلف جامعه را به منظور امکان خدمتگزاری مطلوب، خاستگاه اصلی خود می‌داند و پلیس نیز در طرح‌های خود، تحقق آن را مهمترین راهبرد خود می‌داند.